امروز، 19 Mar 2018 - ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۸ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (24) مراجع فارسی (14) مشخصات کتاب

1 - سازمان يادگيرنده، دور يا نزديک؟
2 - مجله تحول اداري
3 - سازمان دانش
4 - مديريت دانش
5 - مجله مديريت دولتي
6 - پنجمين فرمان خلق سازمان فراگير
7 - مدير ساز
8 - اقتصاد مديريت
9 - مديريت و توسعه
10 - کنترولر
11 - رويکردهاي نوين در مديريت
12 - مجله تدبير
13 - مجله تدبير
14 - مجله تدبير
سازمان يادگيرنده، دور يا نزديک؟
عنوان کتاب :
عنوان مقاله :
تصوري ميثاق
نویسندگان :
ویراستاران :
ویرایش :
جلد :
شماره :
محل نشر :
صنايع
نام ناشر :
مهر
ماه نشر :
1379
سال نشر :
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com