امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (303) مراجع فارسی (7) مشخصات کتاب

1 - رويکرد اقتضاء در رهبري و بررسي مدل فرد ا.فيدلر
2 - مديريت استراتژيک
3 - شبکه مديريت
4 - سازمان و مديريت:از تئوري تا عمل
5 - فرهنگ فارسي معين
6 - ISO 9000 ،استانداردهاي بين المللي کيفيت
7 - مديريت رفتار سازماني
عنوان کتاب :
رويکرد اقتضاء در رهبري و بررسي مدل فرد ا.فيدلر
عنوان مقاله :
اميرکبيري عليرضا
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
دانشگاه استانبول
محل نشر :
دانشکده مديريت
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1991
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com