امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (453) مراجع فارسی (14) مشخصات کتاب

1 - اقتصاد سياسي، تحول همه جانبه
2 - فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي
3 - استراتژي توسعه صنعتي کشور
4 - اقتصاد و جامعه
5 - ماهنامه سياسي-اقتصادي
6 - فصلنامه برنامه و بودجه
7 - اقتصاد و جامعه
8 - اقتصاد و جامعه
9 - مجله برنامه و بودجه
10 - چهار مقاله درباره آزادي
11 - درس هاي قرن بيستم: دو مصاحبه و دو گفتار منتشر نشده از کارل پوپر
12 - آزادي انتخاب
13 - سبکب فقر، سنگيني واقعيت: درباره آزادي
14 - در هواي حق و عدالت: از حقوق طبيعي تا حقوق بشر
اقتصاد سياسي، تحول همه جانبه
عنوان کتاب :
توسعه و نظم جهاني
عنوان مقاله :
اوکامپو خوزه آنتونيو
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
1
شماره :
-
محل نشر :
-
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1385
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com