امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (19) مراجع فارسی (69) مشخصات کتاب

1 - The Survey Research Handbook
2 - Theory Building
3 - Research Method in the Postmodern
4 - Management Research
5 - Doing Your Research Project
6 - Research Methods For Business: a skill Building Approach
7 - On Writing Qualitative Research
8 - Research Methods in the Social Sciences
9 - Research Methods for Business and Management
10 - Judgment Calls in Research
11 - Qualitative Methods in organizational Research
12 - Social Research Methods
13 - A field Research Guide to Observation
14 - Writing Research Papers
15 - Research Methods in Business studies
16 - Using Computers in Qualitative Research
17 - Behavioral Research Methods
18 - Doing Social Research
19 - The Student's Guide to Sucess
The Survey Research Handbook
عنوان کتاب :
عنوان مقاله :
Alreck Pamela L
Settle Robert R
نویسندگان :
ویراستاران :
ویرایش :
جلد :
شماره :
محل نشر :
IRWIN
نام ناشر :
January
ماه نشر :
1995
سال نشر :
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com