امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (21) مراجع فارسی (45) مشخصات کتاب

1 - Case Problems in personal and Human Resource management
2 - Encyclopedia Britannica
3 - Problems in Business Administration
4 - Learning from Case Studies
5 - Gower Hand Book of Training & Development
6 - Case Study in Dictionary of Social Science
7 - Case Analysis And Business Problem Solving
8 - Encyclopedia of management techniques
9 - The case Method at the Harvard Business School
10 - Cases in Strategic Management
11 - Strategic Management
12 - Case in Management
13 - Cases in Strategic Marketing
14 - Training and Development Hand Book
15 - Case Study Research in Education
16 - Case Study in a Dictionary of Sociology
17 - Cases Reading & Special Topics in management
18 - English Business Dictionary
19 - Case in Strategic management
20 - Strategic Management Theory
21 - Strategic management
Case Problems in personal and Human Resource management
عنوان کتاب :
عنوان مقاله :
Randalls Schuler
Young blood Stuart
نویسندگان :
ویراستاران :
ویرایش :
جلد :
شماره :
محل نشر :
West Publishing company
نام ناشر :
January
ماه نشر :
1976
سال نشر :
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com