امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (10) مراجع فارسی (5) مشخصات کتاب

1 - Human factors, Engineering
2 - Viena Test system
3 - Advances in industrial Ergonomics and Safety III
4 - Instruction / owner's Manual Lafayette instrument
5 - scientific Laboratory, Health and Education
6 - - Evaluation of Human work,'Apractical ergonomics ,methodology
7 - The Lafayette Minigraph, Basic concept and experiment in physiology
8 - Safety, Health; and - Environmental protection
9 - Mobile vocationl Evaluation Manual
10 - The Rules of work Apractical Engineering Guide to Ergonomics
Human factors, Engineering
عنوان کتاب :
عنوان مقاله :
wickens Christopher D
sallie E
نویسندگان :
ویراستاران :
ویرایش :
جلد :
شماره :
USA
محل نشر :
Gordon and yili liu
نام ناشر :
January
ماه نشر :
1998
سال نشر :
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com