امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (2) مراجع فارسی (22) مشخصات کتاب

1 - the principles of marketing
2 - Basic Marketing
عنوان کتاب :
the principles of marketing
عنوان مقاله :
Kotler Philip
ARMSTRONG GRAY
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
-
محل نشر :
prentice- hall, international edition
نام ناشر :
-
ماه نشر :
2000
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com