امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (8) مراجع فارسی (40) مشخصات کتاب

1 - Writers on Organizations
2 - Global Management Principles
3 - Stanford: Human Relations: Theory & Practice
4 - Integrated Productivity & Quality Improvment
5 - Productivity Engineering & Management
6 - Principles & Applications of Value Added Productivity Analysis
7 - Productivity Engineering & Management
8 - Productivity Management
Writers on Organizations
عنوان کتاب :
-
عنوان مقاله :
Pugh D.S
Hickson D.J
G.R Hinings
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
England
محل نشر :
Penguin Books Ltd
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1984
سال نشر :
126
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com