امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (16) مشخصات کتاب

1 - Economic Theory of Fuzzy Equilibria: An Axiomatic analysis
2 - An Introduction to Fuzzy Control
3 - Designing Fuzzy Expert Systems
4 - Fuzzy Theories on Decision-Making: Frontiers in systems Research
5 - Fuzzy sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications
6 - Fuzzy Sets, Fuzzy Logic and Fuzzy systems
7 - Fuzzy Thinking
8 - Fuzzy Sets in information Retrieval and Cluster Analysis
9 - Fuzzy Mathematical Approach to pattern Recognition
10 - Fuzzy Databases: Principles and Applications
11 - Fuzzy Logic with Engineering Application
12 - Fuzzy Logic in Chemistry
13 - Essentials of Fuzzy Modeling and Contorl
14 - Fuzzy Sets and Applications
15 - Fuzzy Sets, Decision Making and Expert systems
16 - Fuzzy Set Theory-and Its Applications
Economic Theory of Fuzzy Equilibria: An Axiomatic analysis
عنوان کتاب :
-
عنوان مقاله :
Billot A
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
NY
محل نشر :
Springer-Verlag
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1992
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com