امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (13) مشخصات کتاب

1 - Organization Development: Strategic and Models
2 - Organizational Diagnosis
3 - Harvard Business Review
4 - Organizational Renewal
5 - Organizational Transittons: Managing Complex Change
6 - Harvard Business Review
7 - Harvard Business Review
8 - Power and the Corporate Mind
9 - Management
10 - Strategy Formulation: Political Concepts
11 - Journal of Applied Behavioral Science
12 - The Wall Street Journal
13 - Fortune
Organization Development: Strategic and Models
عنوان کتاب :
-
عنوان مقاله :
Beckard Richard
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
Mass
محل نشر :
Addison-Wesley
نام ناشر :
-
ماه نشر :
1969
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com