امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (19) مراجع فارسی (100) مشخصات کتاب

1 - The Survey Research Handbook
2 - Doing Social Research
3 - Doing Your Research Project
4 - The Students Guide to Success
5 - Qualitative Methods in Organizational Research
6 - Theory Building
7 - Writting Qualitative Research
8 - Using Methods for Business and Management
9 - Research Methods for Business and Management
10 - Research Methods in Business Study
11 - Behavioral Research methods
12 - Writting Research Papers
13 - Judgment Calls in Research
14 - Research Methods in the Social Sciences
15 - Social Research Methods
16 - A Field Research Guide to Observation
17 - Research Method in the Postmodern
18 - Research Methods for Business Approach
19 - Management research
The Survey Research Handbook
عنوان کتاب :
-
عنوان مقاله :
Alreck Pamela L
نویسندگان :
ویراستاران :
-
ویرایش :
-
جلد :
-
شماره :
-
محل نشر :
IRWIN
نام ناشر :
-
ماه نشر :
-
سال نشر :
-
تعداد صفحات :


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com