امروز، 20 Mar 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 11
به عصر طلايي خوش آمديد 11
عصر کارآفريني 12
کارآفرين ها درجامعه نقش شمع اتومبيل را بازي مي کنند 13
سه عامل موفقيت در کسب و کار 14
کارآفرين هاي کم درآمد 14
مي توانيد ياد بگيريد که چطور موفق شويد 15
هيچ محدوديتي وجود ندارد 16
کارتان را با ارائه خدمات فردي شروع کنيد 17
چهار هدف مشترک انسان ها 17
فصل 1: روان شناسي کارآفريني 19
شروع با هيچ 20
از متخصص ها ياد بگيريد 21
قانون علت و معلول 22
طرز فکرتان را تغيير بدهيد تا زندگي تان تغيير کند 24
قانون باور 25
قانون انتظارات 27
قانون جذب 27
قانون بازتاب 29
قانون تمرکز 30
قانون فعاليت ذهن فرا خودآگاه 31
قانون احتمالات 32
اصل عدم قطعيت 33
مسئوليت زندگي تان را بپذيريد 34
از سرزنش کردن ديگران و بهانه تراشي خودداري کنيد 34
هفت رمز موفقيت کارآفرين ها 35
ارزشي که وجود همه ارزش هاي ديگر را تضمين مي کند 41
نگرش درست براي موفقيت 43
برترين امتياز 45
فصل 2: برنامه ريزي براي موفقيت 49
12 کليد موفقيت در کسب و کار 50
کارتان را با تعيين هدف هايتان شروع کنيد 56
برنامه ريزي کاري 58
فهرست مطالب 67
فعاليت هاي کاري تان را مکانيزه کنيد 70
سيستم هاي مورد نياز 70
عوامل، معيار ها و اندازه گيري ميزان موفقيت 73
اصول کار را به ياد داشته باشيد 75
تمرين هاي عملي 76
فصل 3: انتخاب کالا يا خدمات مناسب 77
علت هاي بي تفاوتي 78
انتخاب محصول براي فروش 79
پيدا کردن کالا يا خدمات جديد 81
آماده عمل باشيد 86
اصل، نياز مشتري است 93
سوال بزرگ بازاريابي 94
سه انتخاب هر مشتري 97
نکته هاي کليدي در بازاريابي 97
تمرين هاي عملي 100
فصل 4: بازاريابي، فروش و خدمت به مشتري 101
هدف هر کسب و کار 102
مشتري، کسب و کار شماست 103
مقايسه بازاريابي با فروش 104
کسب و کار واقعي شما 106
چهار اصل بازاريابي 107
تبليغ کالا و خدمات 112
اشتباه بزرگ انتخاب رقم هاي بزرگ 114
چطور متن يک تبليغات موثر را طراحي کنيم؟ 115
فرمول سه بخشي براي تبليغات موثر 117
تبليغات با اثر فوري 118
هدف از بازاريابي 119
فرآيند فروش 120
پرسود ترين فروش ها 125
اعتبار، رمز فروش موفق 125
خدمات مطمئن پس از فروش 126
چهار بخش خدمت به مشتري 126
مهم ترين سوال 131
اهميت سيستم ها 133
سياست شما در خدمت به مشتري 134
به بهترين وجه اصول را رعايت کنيد 134
تمرين هاي عملي 136
فصل 5: صعود به قله از راه فروش 137
زمان جديت فرا رسيده است 138
براي ممتاز شدن تعهد داشته باشيد 141
مسئوليت نتايج فروش را بپذيريد 141
در کار فروش براي خودتان برگ برنده اي ايجاد کنيد 143
خودتان را با شرايط تطبيق دهيد 148
در دل مشتري راه پيدا کنيد 150
اصول فروش 152
ارزشمندترين دارايي تان را به حداکثر برسانيد 157
بازدهي تان را دو برابر کنيد 161
تمرين هاي عملي 166
فصل 6: امور مالي کسب و کار 167
اهل عدد و رقم شويد 167
قيمت گذاري محصولات 173
مدل هاي قيمت گذاري 176
نسبت هاي مالي 188
تحليل و مقايسه کنيد 190
مواظب اعداد و ارقام باشيد 190
يک حسابدار خوب استخدام کنيد 191
تمرين هاي عملي 192
فصل 7: کسب مهارت کامل در مذاکرات 193
ارزش هر چيز همان مقدار است که خريدار پرداخت کند 194
همه قيمت ها تخميني هستند 195
همه چيز قابل چانه زني است 195
هر کسي دوست دارد وضعيت بهتري داشته باشد 196
مردم از مسيرهايي حرکت مي کنند که به تلاش و مقاومت کمتري نياز داشته باشد 198
مردم هميشه تلاش مي کنند تا بهترين چيزها را با پرداخت کمترين پول به دست آورند 199
همه بيشتر مي خواهند 200
هر دو طرف معامله بايد شاد و راضي باشند 204
خلاصه 223
تمرين هاي عملي 224
فصل 8: بهره وري تان را بيشتر کنيد 225
نکته هاي کليدي در مديريت زمان 225
مهارت ها را به نوبت ياد بگيريد 226
وضعيت فعلي شما 227
اصل 80/20 228
مقايسه کارهايي که اولويت دارند با کارهايي که اولويت ندارند 229
يک فهرست تهيه کنيد 229
قانون سه عامل کليدي 234
سه سوال مهم 235
سيستم چهار مرحله اي بررسي مکاتبات 237
مديريت تکنولوژي 238
چهار روش براي ايجاد دگرگوني در زندگي 240
کارهاي مهم تان را بهتر انجام دهيد 241
از منحني يادگيري بهره مند شويد 242
افراد کارآمد و لايق را استخدام کنيد 243
هفت مرحله براي بهبود بهره وري 244
انجام يک کار در هر زمان 248
کار ناقص 248
حقيقت بزرگ 250
محدوديتي وجود ندارد 250
تمرين هاي عملي 251
فصل 9: رموز موفقيت در کارآفريني 253
بايد بهايش را بپردازيد 254
همه چيز به عمل بستگي دارد 255
نتيجه 285
خلاصه 286
تمرين هاي عملي 287


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com