امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
از آخر شروع کرديم به نتيجه رسيديم 7
مديريت بر خويشتن 9
آموزش بر خويشتن 17
مديريت بر سازمان و چيدمان 25
مديريت بر زير دستان 30
مديريت بر تغييرات 38
مديريت بر زمان 61
مدير تازه کار 65
مدير تمام عيار 83
پايان 103


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com