امروز، 25 Feb 2018 - ۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع لاتین (3) مراجع فارسی (16) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيش‌نگار چاپ سوم 4
نگاهي به مفهوم زمان 9
استفاده مناسب از زمان 19
گرفتن رهزنان زمان(مبارزه با آفات زمان) 28
تعيين اهداف 48
مکتوب کردن اهداف و برنامه‌ها 55
استفاده از جداول روزانه 61
تعيين اولويتها 71
آغاز کردن با نگرش مثبت 79
بررسي منحني عملکرد 85
ذخيره کردن اوقات آرامش 91
مديريت از طريق تفويض اختيار 97
استفاده از برنامه ريزي زماني 105
تلاش براي منظم بودن 112
پيوستها 119
مراجع 149


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com