امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
پيشگفتار 1
بخش اول : 3
شناخت هماهنگي و ملايم بودن فرهنگ ژاپني 5
آداب 1: 6
ژاپني‌ها در مورد خارجي ها کنجکاو هستند 7
آداب 2 : 8
ژاپني‌ها بدون منظور خاصي سوالات شخصي مي پرسند 9
آداب 3 : 10
تا با ژاپني‌ها صحبت نکنيد، آنها صحبت نمي‌کنند 11
آداب 4 : 12
ژاپني‌ها اصطلاحات و عباراتي بکار مي‌برند که باعث سوءتفاهم غيرژاپني‌ها مي‌شود 13
آداب 5 : 14
ژاپني‌ها تواضع را يک ارزش مي‌دانند 15
آداب 6 : 16
ادب حکم مي‌کند جهت نپذيرفتن چيزي، بگوييد خير متشکرم 17
آداب 7 : 18
جواب محبت را با محبت بدهيد 19
آداب 8 : 20
شخصي که درآمد بالايي دارد صورتحساب را مي‌پردازد 21
آداب 9 : 22
براي ژاپني ‌ها هماهنگي گروهي مهمترين چيز است 23
آداب 10 : 23
ژاپني‌ها شخصي را که تکروي کند و فقط به فکر خودش باشد، طرد مي‌کنند 23
بخش دوم 26
آداب رفتاري ژاپني‌ها 27
آداب 1 : 28
ژاپني‌ها مستقيماً نه نمي‌گويند 29
آداب 2 : 30
ژاپني‌ها عواطف خود را خيلي آشکار و باز ابزار نمي‌کنند 31
آداب 3 : 32
تعظيم‌ها مي‌تواند معاني گوناگون داشته باشند 33
آداب 4 : 34
ژاپني‌ها مطابق و هماهنگ با آداب و سنن رفتار مي‌کنند 35
آداب 5 : 36
ژاپني‌ها روابط رئيس و مرئوس را به شدت رعايت مي‌کنند 37
آداب 6 : 38
ژاپني‌ها مي‌دانند چگونه افکار و احساسات خود را پنهان کنند 39
آداب 7 : 39
در مورد انتشار عکسهاي غيراخلاقي در رسانه‌هاي گروهي مشکلي وجود ندارد 40
آداب 8 : 40
مذهب و سياست منع و نهي ندارد 41
آداب 9 : 42
ژاپني‌ها به همان سرعت که جوش مي‌آورند، به همان سرعت نيز آرام مي‌شوند 43
آداب 10 : 44
مسئوليت‌پذيري ژاپني‌ها 45
بخش سوم 46
رسوم ژاپني‌ها در تجارت 47
آداب 1 : 48
ژاپني‌ها به پيشينه شرکت اهميت مي‌دهند 49
آداب 2 :ژاپني‌ها قبل از انجام هر معامله جديد، براي ارزيابي آن کار وقت صرف مي‌کنند 51
آداب 3 : 52
ژاپني‌ها کاري را انجام نمي‌دهند، مگر آنکه کسي قبلاً آن کار را انجام داده باشد 53
آداب 4 : 54
ژاپني‌ها قبل از انجام هر کاري مشورت مي‌کنند و جلسه تشکيل مي‌دهند 55
آداب 5 : 56
اکثر معاملات بدون قرارداد کتبي و مدون انجام مي‌شود 57
آداب 6 : 58
ژاپني‌ها در آگهي، کالايشان را با کالاي رقبايشان مقايسه نمي‌کنند 59
آداب 7 : 60
ژاپني‌ها در هر نيمسال و پايان هر سال به افراد شايسته هديه مي‌دهند 61
آداب 8 : 62
ژاپني‌ها از مشتريانشان به بازي گلف پذيرايي مي‌کنند تا روند تجارت ادامه داشته باشد 63
آداب 9 : 64
هر چه بکاري همان درو کني 65
آداب 10 : 66
ژاپني‌ها هردو يا سه سال يکبار، کارکنان خود را تعويض مي‌کنند 67
بخش چهارم 68
آداب و مقررات ژاپني ها در مورد کار 69
آداب 1 : 70
ژاپني‌ها خارجي‌ها را مسوول کارهاي موقت مي‌کنند 71
آداب 2 : 72
ژاپني‌ها از طريق آگهي روزنامه، و مجلات کار پيدا مي‌کنند 73
داب 3 : 74
ژاپني‌ها از طريق مصاحبه افراد را مي‌پذيرند 75
آداب 4 : 76
ژاپني‌ها کارمندان ناسازگار را بيرون مي‌کنند 77
آداب 5 : 78
ژاپني‌ها بيشتر بر فرآيند و عملکرد تاکيد دارند تا نتيجه 79
آداب 6 : 80
ارتباط بين همکاران اهميت خاصي دارد 81
بخش پنجم 82
آداب ژاپني‌ها براي زندگي روزمره 83
آداب 1 : 84
ژاپني‌ها براي توصيف اماکن مسکوني واژه‌هاي خاصي به کار مي‌رند 85
آداب 2 : 86
ژاپني‌ها دوست ندارند به غير ژاپني‌ها اتاق اجاره دهند 87
آداب 3 : 88
قراردادهاي اجاره‌اي به ضامن ژاپني نياز دارند 89
آداب 4 : 90
اتاقها به سبک ژاپني براي اهداف مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرند 91
آداب 5 : 92
ژاپني‌ها چيزهايي را مي‌خرند که بر چسب قيمت دارد و تقاضاي انعام نمي‌کنند 93
آداب 6 : 94
ژاپني‌ها از سرويس حمل و نقل SUSHI و SOBA استفاده مي‌کنند 95
آداب 7 : 96
ژاپني‌ها در مورد سيگار و الکل روشنفکر هستند 97
آداب 8 : 98
ژاپني‌ها براي مناسبت‌هاي رسمي پول هديه مي‌دهند 99
آداب 9 : 100
ژاپني‌ها در نيمه تابستان و در سال نو کارت تبريک ارسال مي کنند 101
آداب 10: 102
ژاپني‌ها سه بار در سال تعطيل همگاني دارند 103


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com