امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مراجع فارسی (5) مشخصات کتاب

عنوان صفحه
بخش اول : روش‌هاي جذب مشتري 1
مقدمه 1
پيش‌گفتار 3
فصل اول : تعاريف 7
بازاريابي 8
ايدئولوژي بازاريابي 10
مشتري 11
نقش مشتري در نظام بانکي 12
مفهوم خدمت 14
ماهيت خدمت 14
ويژگي‌هاي خدمت 15
متغيرهاي محيطي خارجي و مؤثر بر بازاريابي 18
فصل دوم : تبليغات و مقياس رضايت مشتري 24
تبليغات 25
استراتژي هاي تبليغ و مقياس رضايت مشتري 29
درجه بندي نظري مشتريان 30
فصل سوم : فرايند استراتژيک 34
فرايند استراتژيک ارائه خدمت حضوري 35
مراحل فرايند بازاريابي بانکي 37
تعيين اهداف برنامه بازاريابي 38
آثار مثبت حاصل از اهداف بازاريابي 38
اصل بازاريابي در بانک‌ها 39
تحليل موقعيت ( براي بازاريابي ) 39
فصل چهارم : روش‌ها و راهکارهاي اجرايي براي جذب مشتريان 41
بخش دوم : بهبود مديريت در شعب بانک‌ها 60
فصل اول : کيفيت گرايي 61
کيفيت خدمت در تفکر کيفيت‌گرايي 62
شناخت تفکر کيفيت گرايي و راههاي بهبود آن 65
راهکارهاي تقويت کيفيت گرايي 68
فصل دوم : راهکارهايي براي بهبود اثر بخشي مديريت شعب 71
راهکارهايي براي پيشتازان بازار 72
آموزش 86
انتخاب استراتژي آموزشي 90
فصل سوم: پيشنهادات 92
پيشنهادات مسئولين و کارکنان 93
پيشنهادات مشتريان 99
نگاه‌هاي ايده برانگيز براي موفقيت در بازاريابي 103


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com