امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
فهرست مندرجات مشخصات کتاب

عنوان صفحه
مقدمه 7
توهم وفور 27
بخش اول مشکلات موجود 34
نشانه‌هاي کمبود آب 35
وعدة مهندسي 44
نان و آب 51
بهشت گمشده 60
سياست‌هاي آبي 70
گرم شدن زمين 80
بخش دوم زندگي با محدوديت‌هاي آب 88
آبياري حسابگرانه 89
راه‌هايي در مقياس کوچک 100
فاضلاب کمتر 109
چرخة صنعتي 115
بهينه‌سازي در شهرها 124
بخش سوم به سوي امنيت آبي 138
قيمت‌گذاري، بازار و قوانين 139
اخلاق آب 152
يادداشت‌ها 159


صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com