امروز، 23 Jan 2018 - ۱۳۹۶ سه شنبه ۳ بهمن   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
109. کنترل استراتژيک
Strategic Control
سال نشر : 1385
نویسندگان : لارنج پيتر
مراجع لاتین(162) - فهرست مندرجات
  110. مديريت نظام مند توليد: نمايه ها(جلد2)
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : مومني هوشنگ
مراجع لاتین(138) - فهرست مندرجات
111. مباني مديريت دولتي
Fundamentals of public administration
سال نشر : 1381
نویسندگان : نامغ پرويز
مراجع فارسی (115) - فهرست مندرجات
  112. روش تحقيق در مديريت
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (100) - فهرست مندرجات
113. مباني مديريت دولتي:(رشته مديريت دولتي)(جلد 2)
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : فيضي طاهره
مراجع فارسی (112) - فهرست مندرجات
  114. سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
Management Information Systems
ناشر : افق دانش
سال نشر : 1388
نویسندگان : رهنورد فرج الله - بافنده عليرضا - خليلي مجيد
مراجع فارسی (21) - مراجع لاتین(103) - فهرست مندرجات
115. خلاقيت و نوآوري: در سازمان و مديريت آموزشي
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : جهانيان رمضان - مرتضائي احمد - سامخانيان محمد ربيع
مراجع فارسی (67) - مراجع لاتین(1) - فهرست مندرجات
  116. بالندگي سازمان ،سيري در انديشه و عمل رويکردهاي نوين مديريت
-
ناشر : روناس
سال نشر : 1383
نویسندگان : فقيهي ابوالحسن - رجب بيگي مجتبي
مراجع فارسی (15) - مراجع لاتین(140) - فهرست مندرجات
117. آشنايي با اقتصاد ايران همراه با جدول هاي جديد و به هنگام شده
-
ناشر : ني
سال نشر : 1381
نویسندگان : رزاقي ابراهيم
مراجع فارسی (110) - فهرست مندرجات
  118. مديريت سازمان ها با رويکرد روان جامعه شناسي سازماني
Management of Organization
ناشر : علم
سال نشر : 1387
نویسندگان : آتش پور حميد - نادي محمدعلي - رحيمي نژاد پيمان
مراجع فارسی (80) - مراجع لاتین(45) - فهرست مندرجات
119. مديريت تحول در سازمان
-
سال نشر : 1384
نویسندگان : دعايي حبيب اله
مراجع فارسی (25) - مراجع لاتین(137) - فهرست مندرجات
  120. تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها: مباني سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
Systems Analysis & Design
سال نشر : 1381
نویسندگان : زاهدي شمس
مراجع فارسی (52) - مراجع لاتین(49) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۱۰ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com