امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
109. تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي
-
ناشر : يکان
سال نشر : 1381
نویسندگان : گيوريان حسن - ربيعي مندجين محمدرضا
مراجع فارسی (67) - مراجع لاتین(23) - فهرست مندرجات
  110. مباني مديريت دولتي
Fundamentals of public administration
سال نشر : 1381
نویسندگان : نامغ پرويز
مراجع فارسی (115) - فهرست مندرجات
111. مباني مديريت دولتي
-
ناشر : فروزش
سال نشر : 1382
نویسندگان : فرج وند اسفنديار
مراجع فارسی (83) - مراجع لاتین(32) - فهرست مندرجات
  112. روش تحقيق در مديريت
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (100) - فهرست مندرجات
113. مباني مديريت دولتي:(رشته مديريت دولتي)(جلد 2)
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : فيضي طاهره
مراجع فارسی (112) - فهرست مندرجات
  114. سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
Management Information Systems
ناشر : افق دانش
سال نشر : 1388
نویسندگان : رهنورد فرج الله - بافنده عليرضا - خليلي مجيد
مراجع فارسی (21) - مراجع لاتین(103) - فهرست مندرجات
115. بالندگي سازمان ،سيري در انديشه و عمل رويکردهاي نوين مديريت
-
ناشر : روناس
سال نشر : 1383
نویسندگان : فقيهي ابوالحسن - رجب بيگي مجتبي
مراجع فارسی (15) - مراجع لاتین(140) - فهرست مندرجات
  116. سازمان ياددهنده الگويي براي رهبري دانشگاه امروز
Teaching Organization: A Leadershi Model for Today University
سال نشر : 1387
نویسندگان : زارع حسين - رجايي پور سعيد
مراجع فارسی (37) - مراجع لاتین(121) - فهرست مندرجات
117. خلاقيت و نوآوري: در سازمان و مديريت آموزشي
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : جهانيان رمضان - مرتضائي احمد - سامخانيان محمد ربيع
مراجع فارسی (67) - مراجع لاتین(1) - فهرست مندرجات
  118. آشنايي با اقتصاد ايران همراه با جدول هاي جديد و به هنگام شده
-
ناشر : ني
سال نشر : 1381
نویسندگان : رزاقي ابراهيم
مراجع فارسی (110) - فهرست مندرجات
119. مديريت تحول در سازمان
-
سال نشر : 1384
نویسندگان : دعايي حبيب اله
مراجع فارسی (25) - مراجع لاتین(137) - فهرست مندرجات
  120. مديريت سازمان ها با رويکرد روان جامعه شناسي سازماني
Management of Organization
ناشر : علم
سال نشر : 1387
نویسندگان : آتش پور حميد - نادي محمدعلي - رحيمي نژاد پيمان
مراجع فارسی (80) - مراجع لاتین(45) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۱۰ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com