امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
109. آيين نگارش و مکاتبات اداري: ويژه دانشجويان دانشگاه ها و مراکز آموزش ضمن خدمت سازمان ها، نهادها و شرکت هاي دولتي و خصوصي
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : آسمند جونقاني علي
مراجع فارسی (44) - فهرست مندرجات
  110. ابزارهاي بهبود مستمر و برنامه ريزي اثربخش
The Memory Jogger: A Pocket Guide of Tools for Continuous
سال نشر : 1385
نویسندگان : براسارد مايکل
فهرست مندرجات
111. ابزارهاي بهينه کاوي براي سرآمدي
Excellence one tool book for Benchmarking
سال نشر : 1384
نویسندگان : رضايتمند عليرضا - قاسمي ساسان (www.ala.ir)
فهرست مندرجات
  112. ابزارهاي خودارزيابي براي سرآمدي(EFQM)(اي.اف.کيو.ام)
Eropen Foundation for Quality Management
سال نشر : 1384
نویسندگان : رضايتمند عليرضا - قاسمي ساسان (www.ala.ir)
فهرست مندرجات
113. ابزارهاي خودارزيابي و بهبود در مديريت منابع انساني
Improvement and Assessment Tools in Human Resource Management
سال نشر : 1387
نویسندگان : سلطاني ايرج
مراجع فارسی (80) - مراجع لاتین(2) - فهرست مندرجات
  114. ابزارهاي سرآمدي (EFQM)
-
سال نشر : 1383
نویسندگان : رضايتمند عليرضا - قاسمي ساسان (www.ala.ir)
فهرست مندرجات
115. ابزارهاي ضروري براي مشاوره مديريت : ابزارها ، مدل ها و رويکردها براي مشتريان و مشاوران
Essential Tools For Management Consulting
سال نشر : 1391
نویسندگان : گان سايمون برتون شاو
فهرست مندرجات
  116. ابزارهاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات
Information Communication Technology Tools
ناشر : شهر آشوب
سال نشر : 1391
نویسندگان : بازايي قاسمعلي - برات دستجردي نگين
فهرست مندرجات
117. ابزارهاي مديرتي
Management Tools
سال نشر : 1388
نویسندگان : ريگبي دارل ک
مراجع لاتین(70) - فهرست مندرجات
  118. ابزارهاي مسئوليت اجتماعي سازماني براي سرآمدي
Excellence one toolbook for corporate social respondibility
سال نشر : 1384
نویسندگان : رضايتمند عليرضا - قاسمي ساسان (www.ala.ir)
فهرست مندرجات
119. ابزارهاي مشتقه مالي
-
سال نشر : 1391
نویسندگان : تقوي مهدي - اميري حسين - احمديان اعظم
فهرست مندرجات
  120. ابزارهاي موفقيت در مديريت
Tools for success: Amanagers Guide
سال نشر : 1384
نویسندگان : ترنر سوزان
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۱۰ از ۵۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com