امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
آخرین کتاب های اضافه شده به سایت
121. کتاب تصميم : پنجاه مدل براي تفکر استراتژيک
The Decision Book
ناشر : تيسا
سال نشر : 1391
نویسندگان : کروگروس مايکل - شپلر رمان
فهرست مندرجات
  122. راهنماي جيبي مديران براي رهبري معنوي : تبديل سازمان هاي ناکارآمد به جوامع سالم
The managers pocket guide to spiritual leadership transforming dysfunctional organization into healthy communities
سال نشر : 1391
نویسندگان : بلينگهام ريچارد - ميک جولي
فهرست مندرجات
123. در جستجوي مشتري
Finding New Business : Details Around 200 Cost Effective Methods Of Prospecting
سال نشر : 1390
نویسندگان : اورتون رودني
فهرست مندرجات
  124. مديريت برتر با رموز برتر
-
ناشر : آبارون
سال نشر : 1391
نویسندگان : شفيعي شهرام
فهرست مندرجات
125. بازاريابي جهاني ( بازاريابي بيم الملل)
Global Marketing
ناشر : شهر آشوب
سال نشر : 1391
نویسندگان : ميرابي وحيدرضا - سرمد سهيل
فهرست مندرجات
  126. اصول و مفاهيم اساسي مديريت توليد و عمليات : مرجع کامل درسي همراه با مسايل حل شده
-
سال نشر : 1392
نویسندگان : فارسيجاني حسن - حسن بيگي عليرضا
فهرست مندرجات
127. اصول مديريت و برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات
-
ناشر : فارسيران
سال نشر : 1391
نویسندگان : دوست محمديان حميد - ليلا کابلي
فهرست مندرجات
  128. بازاريابي و اصول موفقيت در بازار
Marketing & Principles Of Success In The Market
ناشر : نويد مهر
سال نشر : 1391
نویسندگان : نثائي وحيد - کمالي ليلا
فهرست مندرجات
129. ERP برنامه ريزي منابع سازمان از انديشه تا کاربرد
-
سال نشر : 1391
نویسندگان : کازروني افشين - کازروني مهرداد
فهرست مندرجات
  130. اصول بازاريابي
Principles Of Marketing
ناشر : آيلار
سال نشر : 1391
نویسندگان : کاتلر فيليپ - آرمسترانگ گري
فهرست مندرجات
131. ارزيابي طرح ها و تحليل ريسک ( اقتصاد مهندسي )
-
ناشر : ني
سال نشر : 1391
نویسندگان : توفيق فيروزه
فهرست مندرجات
  132. برنامه ريزي گردشگري : رويکردي يکپارچه و پايدار به برنامه ريزي و توسعه گردشگري
Tourism Planning : An Integrated And Sustainable Development Approach
ناشر : مهکامه
سال نشر : 1392
نویسندگان : اينسکيپ ادوارد
فهرست مندرجات
« ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ »
۱۱ از ۳۴۶

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com