امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
121. راهنمايي و مشاوره شغلي و حرفه اي و نظريه هاي انتخاب شغل
-
ناشر : رشد
سال نشر : 1381
نویسندگان : شفيع آبادي عبدالله
مراجع فارسی (6) - مراجع لاتین(120) - فهرست مندرجات
  122. چارچوب نظري مديريت دانش
Knowledge Management Compersive Approach
سال نشر : 1387
نویسندگان : محمدي فاتح اصغر - سبحاني محمدصادق - محمدي داريوش
مراجع لاتین(110) - فهرست مندرجات
123. مباني مديريت دولتي 1 و 2
Fundamentals of Public Administration
سال نشر : 1386
نویسندگان : برهاني بهاءالدين
مراجع فارسی (104) - مراجع لاتین(9) - فهرست مندرجات
  124. تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها: مباني سيستم هاي اطلاعاتي مديريت
Systems Analysis & Design
سال نشر : 1381
نویسندگان : زاهدي شمس
مراجع فارسی (52) - مراجع لاتین(49) - فهرست مندرجات
125. مديريت رفتار سازماني: مفاهيم، نظريه ها و کاربردها
Management of Organizational Behavior Concepts,Theories and Applications
ناشر : علم و ادب
سال نشر : 1381
نویسندگان : رضاييان علي
مراجع فارسی (17) - مراجع لاتین(123) - فهرست مندرجات
  126. هوش هيجاني و مديريت در سازمان(مباني نظري، شيوه هاي آموزشي و ابزارهاي سنجش)
Emotional Intelligence and Management in Organization
ناشر : يسطرون
سال نشر : 1387
نویسندگان : سبحاني نژاد مهدي - يوزباشي عليرضا
مراجع فارسی (36) - مراجع لاتین(97) - فهرست مندرجات
127. مجموعه مقالات مديريت(مباني فلسفي روش شناسي و تئوري هاي مديريت)(جلد1)
Collected Essays on Management(Philosophical Foundation of Methodology and Theory in Management)
سال نشر : 1387
نویسندگان : اعرابي محمد
مراجع فارسی (89) - مراجع لاتین(30) - فهرست مندرجات
  128. لطفاً مدير موفقي باشيد!
Please Be A Successful Manager
ناشر : نامن
سال نشر : 1388
نویسندگان : نامني محمود
مراجع فارسی (119) - فهرست مندرجات
129. مديريت فروش و فروش حضوري با نگرش بازار ايران
-
سال نشر : 1385
نویسندگان : درگي پرويز
مراجع فارسی (91) - مراجع لاتین(6) - فهرست مندرجات
  130. رهبري و مديريت آموزشي
-
ناشر : يسطرون
سال نشر : 1382
نویسندگان : ميرکمالي محمد
مراجع فارسی (57) - مراجع لاتین(67) - فهرست مندرجات
131. راه گشايي خلاق در مديريت
-
ناشر : ني
سال نشر : 1376
نویسندگان : وتن ديويد اي - کمرون کيم
مراجع لاتین(119) - فهرست مندرجات
  132. اخلاق حرفه اي در روابط عمومي
Public relations ethics
ناشر : ارسطو
سال نشر : 1383
نویسندگان : سيب فيليپ - فيتزپاتريک کتي
مراجع لاتین(151) - فهرست مندرجات
« ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ »
۱۱ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com