امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
121. ابزارهاي کنترل کيفيت آماري:(نگرشي کاربردي)
-
سال نشر : 1380
نویسندگان : حقيقي حسين - شکري مصطفي - شاه محمدي فرامرز - شاه کرمي اکبر - محمدحسيني ناجي زاده رامين
مراجع فارسی (2) - مراجع لاتین(4) - فهرست مندرجات
  122. اثر شلاقي در زنجيره هاي تمرين
The Bullwhip Effect In Supply Chains
سال نشر : 89
نویسندگان : حسن زاده امير - جعفريان احمد
فهرست مندرجات
123. اثربخشي بيشتر در محيط کار و محيط خانه: روش مديريت ويل دان قدرت روابط مثبت
Whale done: the power of positive relationships
سال نشر : 1382
نویسندگان : بلانچارد کنت - لاسيناک تد - تامپکينز چاک - بالارد جيم
  124. اثربخشي کلي تجهيزات OEE
Oee for operators : overall equipment effectiveness
سال نشر : 1386
نویسندگان : سازمان توسعه بهره وري آمريکا
فهرست مندرجات
125. اجراي استراتژيک
Executing Your Strategy
سال نشر : 1389
نویسندگان : مورگان مارک - اي لويت ريمون - مالک ويليام
فهرست مندرجات
  126. اجراي برنامه بهبود بهره وري در يک شرکت(مدول6)
-
سال نشر : 1380
نویسندگان : شولز کارل آدولف
فهرست مندرجات
127. اجراي عملي جهت فهم و درک شش سيگماي ناب با تاکيد بر رويکرد مالي
The Executive Guide To Understanding & Implementing Lean Six Sigma: The Financial Impact
ناشر : عميدي
سال نشر : 1389
نویسندگان : رابرت مايسل
فهرست مندرجات
  128. اخلاق حرفه اي
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : فرامرز قراملکي احد
مراجع فارسی (30) - فهرست مندرجات
129. اخلاق حرفه اي در روابط عمومي
Public relations ethics
ناشر : ارسطو
سال نشر : 1383
نویسندگان : سيب فيليپ - فيتزپاتريک کتي
مراجع لاتین(151) - فهرست مندرجات
  130. اخلاق حرفه اي در مديريت
What Every Leader Needs to Know
ناشر : فرا
سال نشر : 1386
نویسندگان : ماکسول جان سي
فهرست مندرجات
131. اخلاق در محيط کار
-
ناشر : رخ مهتاب
سال نشر : 1389
نویسندگان : بالوت آلن
فهرست مندرجات
  132. اخلاق در مديريت
The Ethics of Management
سال نشر : 1382
نویسندگان : هس مر ال. تي
فهرست مندرجات
« ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ »
۱۱ از ۵۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com