امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
آخرین کتاب های اضافه شده به سایت
25. هيجان و منطق در رفتار مصرف کننده
Emotion and reason in consumer behavior
ناشر : سيته
سال نشر : 1391
نویسندگان : حيدرزاده کامبيز
فهرست مندرجات
  26. مديريت انتظارات مشتريان
customer Expectation Management Success Without Exception
سال نشر : 1391
نویسندگان : شورتر تري - تاورز استيو
فهرست مندرجات
27. ممنون برميگردم ! : تکنيک هاي فروش حرفه اي براي خريد نهايي خريداران
No thanks , I'm , just looking : sales techniques for turning shoppers info buyers
ناشر : آترا
سال نشر : 1391
نویسندگان : فريدمن هري ج
فهرست مندرجات
  28. نسخه سوم بازاريابي : از محصول به مشتريان و به روح انساني
Marketing 3.0 : from products to customers to
ناشر : سيته
سال نشر : 1390
نویسندگان : کاتلر فيليپ
فهرست مندرجات
29. مذاکره هوشمندانه : آنچه که بهترين مذاکگره کنندگان مي دانند ، انجام مي دهند و بيان مي کنند
Brilliant negotiations : what the best negotiators know , do and say
سال نشر : 1391
نویسندگان : نيک پيلينگ
فهرست مندرجات
  30. هنر مربي گري : راه حل هاي کاربردي براي چالش هاي هر روزه
Coaching people : export solution to everyday challenges
سال نشر : 1391
نویسندگان : -
فهرست مندرجات
31. نايافته هاي رفتار مصرف کننده ( ناشناخته هاي تحقيق بازار ، حقايقي در مورد مصرف کنندگان و روان شناسي خريد
Consumer.ology The market research myth , the truth about consumers and the psycholigy of shopping
سال نشر : 1391
نویسندگان : گريوز فيليپ
فهرست مندرجات
  32. واژه نامه و اصطلاحات خرده فروشي
Retailing industry terms and expressions
سال نشر : 1391
نویسندگان : عباسي غلامرضا - چارسوقي عابده
فهرست مندرجات
33. مديريت دانش در زنجيره تامين ( رويکردي تحليلي )
Knowledge management in supply chain
سال نشر : 1391
نویسندگان : شفيعي نيک آبادي محسن - فارسيجاني حسن
فهرست مندرجات
  34. مهارت هاي عمومي کارکنان
General skills of personnel
سال نشر : 1391
نویسندگان : رضواني حميدرضا
فهرست مندرجات
35. سازمان ها : سيستمهاي عقلايي، طبيعي و باز - تئوريهاي سازماني ( جلد اول )
Organizations : Rational Natrual & Open Systems
سال نشر : 1378
نویسندگان : -
فهرست مندرجات
  36. حسابداري شرکتهاي تعاوني و قوانين آن
-
ناشر : صفار
سال نشر : 1376
نویسندگان : پور رضوان روح فريده
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۳ از ۳۴۶

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com