امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
25. فناوري اطلاعات براي مديريت کسب و کار در اقتصاد ديجيتالي(جلد2)
Information Technology for Management Transforming Business in the digital economy
سال نشر : 1386
نویسندگان : توربن ايفريم - مک لين اي
مراجع لاتین(321) - فهرست مندرجات
  26. مباني سازمان و مديريت
Fundamentals of Organization and Management
سال نشر : 1381
نویسندگان : رضاييان علي
مراجع فارسی (6) - مراجع لاتین(272) - فهرست مندرجات
27. مديريت منابع انساني و امور کارکنان
Human Resources & Personnel Management
سال نشر : 1387
نویسندگان : سيد جوادين رضا
مراجع فارسی (20) - مراجع لاتین(258) - فهرست مندرجات
  28. مباني مديريت منابع انساني
Fundamentals of Human Resources Management
سال نشر : 1383
نویسندگان : سيد جوادين رضا
مراجع فارسی (12) - مراجع لاتین(272) - فهرست مندرجات
29. مديريت دولتي نوين: نگرشي راهبردي(استراتژيک) سير انديشه ها، مفاهيم و نظريه ها
Public management and administration an introduction
ناشر : مرواريد
سال نشر : 1381
نویسندگان : هيوز آون
مراجع لاتین(221) - فهرست مندرجات
  30. جهاني شدن و مخالفان آن
Globalization/Anti-Globalization
ناشر : ققنوس
سال نشر : 1382
نویسندگان : هلد ديويد - مک گرو آنتوني
مراجع لاتین(298) - فهرست مندرجات
31. روانشناسي صنعتي و سازماني
-
ناشر : رشد
سال نشر : 1376
نویسندگان : کورمن آبراهام ک
مراجع لاتین(260) - فهرست مندرجات
  32. اقتصاد آموزش
The Economics of Education
ناشر : يسطرون
سال نشر : 1383
نویسندگان : نادري ابوالقاسم
مراجع فارسی (83) - مراجع لاتین(199) - فهرست مندرجات
33. سازمان و سازماندهي(ديدگاه سيستم هاي عقلايي، طبيعي و باز)
Organization and Organizing: Rational, Natural and Open System Perspectives
ناشر : مرواريد
سال نشر : 1389
نویسندگان : اسکات ريچارد - جرالد اف. ديويس
مراجع لاتین(226) - فهرست مندرجات
  34. روش تحقيق کيفي
Qualitative Research Methods
سال نشر : 1388
نویسندگان : سفيري خديجه
مراجع فارسی (7) - مراجع لاتین(251) - فهرست مندرجات
35. برنامه ريزي استراتژيک: براي سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي(با اصلاحات و اضافات)
Strategic Planning For Prblic and Nonprofit Organizations: A Guide...
سال نشر : 1381
نویسندگان : برايسون جان.ام
مراجع لاتین(246) - فهرست مندرجات
  36. تدوين برنامه استراتژيک سازمان(علمي و عملي)
Organization Strategic Plan Compilation(Practical & Scientific)
ناشر : فروزش
سال نشر : 1388
نویسندگان : فقهي فرهمند ناصر
مراجع فارسی (182) - مراجع لاتین(80) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۳ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com