امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
25. آشنايي با روش هاي اندازه گيري کارآيي و اثربخشي سيستم هاي مديريت کيفيت بر مبناي استانداردهاي ISO9000 [ايزو نه هزار]، ISO/ُTS 16949 [ايزو/ تي. اس 16949]، ISO 14000 [ايزو چهارده هزار]، QS- 9000 [کيو اس- نه هزار]، OHSAS 18000 [او.اچ.اس.ا.اس18000]، HACCP [اچ.ا.سي.سي.پي]
-
ناشر : اميران
سال نشر : 1380
نویسندگان : اميران حيدر
مراجع فارسی (11) - فهرست مندرجات
  26. آشنايي با سيستم هاي ارزيابي عملکرد
-
ناشر : نص
سال نشر : 1389
نویسندگان : اولياء محمد صالح - مدرسي سيدناصر - بهجت محسن - شهوازيان سلاله
فهرست مندرجات
27. آشنايي با قابليت اطمينان
Introduction to Reliability
سال نشر : 1388
نویسندگان : کرباسيان مهدي - طباطبايي ليلا
مراجع فارسی (2) - مراجع لاتین(3) - فهرست مندرجات
  28. آشنايي با قوانين و مقررات استخدامي
-
سال نشر : 1377
نویسندگان : عبادياني داود
فهرست مندرجات
29. آشنايي با مباني و اصول مديريت منابع اطلاعاتي(IRM)[آي. آر. ام] و نقش آن در مديريت سازمان ها
-
ناشر : آدينه
سال نشر : 1383
نویسندگان : فرشيدنژاد محمدرضا
مراجع فارسی (17) - مراجع لاتین(3) - فهرست مندرجات
  30. آشنايي با مدل تعالي سازماني EFQM [اي.اف.کيو.ام]
-
ناشر : اميران
سال نشر : 1382
نویسندگان : اميران حيدر
فهرست مندرجات
31. آشنايي با مديريت بهره وري
-
ناشر : سايه نما
سال نشر : 1376
نویسندگان : خاکي غلامرضا
فهرست مندرجات
  32. آشنايي با مديريت فرايند و سيستم مديريت کيفيت9001:2002 ISO [ايزو2000:9001]
-
ناشر : کيومرث
سال نشر : 1382
نویسندگان : شاکري شهرام
مراجع فارسی (18) - مراجع لاتین(16) -
33. آشنايي با مديريت و توسعه سازماني: بهبود سازمان
Management and Organizational
ناشر : آن
سال نشر : 1382
نویسندگان : بل سيسيل اچ
فهرست مندرجات
  34. آشنايي با مفاهيم و اندازه گيري رضايت مشتريان
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : خوش دهان علي
فهرست مندرجات
35. آشنايي با نظام ارزشيابي توازن: نرم افزار سنجش سيستمي در مديريت استراتژيک(جزوه اول)
-
ناشر : انديشمند
سال نشر : 1380
نویسندگان : عزيزي محمد
فهرست مندرجات
  36. آشنايي با نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها: سلسله نوشته هايي درباره مشارکت کارکنان در مديريت(2)
An introductory to: Suggestion system
سال نشر : 1380
نویسندگان : مرکز آموزش مديريت دولتي
مراجع فارسی (9) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۳ از ۵۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com