امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
37. آشنايي با نظام هدفمند يارانه ها
-
سال نشر : 1390
نویسندگان : مرکز آموزش مديريت دولتي
فهرست مندرجات
  38. آشنايي با نيازمندي هاي سيستم مديريت بهداشت حرفه اي و ايمنيOHSAS 18001[او. اچ. اس. ا. اس] و راهنماي استقرار يک سيستم OH&S[او. اچ. اند اس.] در سازمان
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : نمازي مينو - صادقي فرد ناصر
مراجع فارسی (5) - مراجع لاتین(3) - فهرست مندرجات
39. آشنايي با نيازمندي هاي نسخه سال 2000 استاندارد ISO9001 [ايزو نه هزار و يک] و مستندسازي براساس اين استاندارد
-
ناشر : اميران
سال نشر : 1381
نویسندگان : اميران حيدر
مراجع فارسی (5) - فهرست مندرجات
  40. آشنايي با يادگيري از طريق همياري
Cooperative Learning getting started
ناشر : ني
سال نشر : 1382
نویسندگان : اليس سوزان - والن سوزان
فهرست مندرجات
41. آغاز کار
Flying
ناشر : قدياني
سال نشر : 1382
نویسندگان : جي راس
فهرست مندرجات
  42. آفرينش حرکت پيوسته
Creating Continous flow
ناشر : آموزه
سال نشر : 1385
نویسندگان : رادر مايک - هريس ريک
فهرست مندرجات
43. آماده شدن براي جلسه در 30 دقيقه
30 minutes- before a meeting
سال نشر : 1379
نویسندگان : بارکر آلن
فهرست مندرجات
  44. آمار براي مديريت و اقتصاد(جلد1)
Statistics for Management and economics
سال نشر : 1381
نویسندگان : مندنهال ويليام - راينموث جيمز - بي ور رابرت
فهرست مندرجات
45. آمار براي مديريت(جلد 1)
Statistics for Management
ناشر : اتحاد
سال نشر : 1387
نویسندگان : ريچارد آي لوين - ديويد اس رابين
فهرست مندرجات
  46. آمار براي مديريت(جلد 2)
Statistics for Management
ناشر : اتحاد
سال نشر : 1388
نویسندگان : ريچارد آي لوين
فهرست مندرجات
47. آمار توصيفي با نرم افزار Minitab 15
Descriptive Statistics With Minitab 15
سال نشر : 1386
نویسندگان : جمشيديان احمدرضا
مراجع فارسی (8) - مراجع لاتین(1) - فهرست مندرجات
  48. آمار در اقتصاد و بازرگاني
-
سال نشر : 1386
نویسندگان : نوفرستي محمد
مراجع لاتین(18) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۴ از ۵۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com