امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
آخرین کتاب های اضافه شده به سایت
61. خادميت رويکردي نوين در مديريت
-
ناشر : آذرخش
سال نشر : 1389
نویسندگان : مير عباسي رمضان - شريقي عيسي
فهرست مندرجات
  62. مديريت راهبردي برند
Brand Strategic Management
سال نشر : 1391
نویسندگان : احمدي پرويز - خدامي سهيلا
فهرست مندرجات
63. سرگذشت جذاب کارآفرينان بزرگ دنيا
-
ناشر : آسيم
سال نشر : 1390
نویسندگان : گل محمدي سعيد - خطيري صابر
فهرست مندرجات
  64. کيفيت زندگي کاري ضرورت بالندگي کارکنان در سازمان ها
-
ناشر : به آوران
سال نشر : 1389
نویسندگان : پرداختچي محمدحسن - قهرماني محمد - گلدوست جويباري ياسر
فهرست مندرجات
65. مديريت ادعا در پروژه هاي ساخت
construction Contract Claims
سال نشر : 1391
نویسندگان : توماس رگ
فهرست مندرجات
  66. فيل و اژدها : تحولات دو غول اقتصادي نو ظهور هند و چين
The Elephant And The Dragon : the Rise Of India And China And What It Means For All
ناشر : فرا
سال نشر : 1391
نویسندگان : مرديت روبين
فهرست مندرجات
67. مديريت روابط انساني در سازمان هاي آموزشي
Human Relation Management Educational Organization
ناشر : آييژ
سال نشر : 1391
نویسندگان : فرح بخش سعيد - زهره وند سعيد
فهرست مندرجات
  68. تعالي سازماني EFQM : 2010 مفاهيم بنيادين ، معيارها و روش هاي ارزيابي ( به همراه نکات راهنما جهت اجرا)
Organizational Excellence EFQM 2010
سال نشر : 1391
نویسندگان : آسياچي محمود
فهرست مندرجات
69. کارآفريني و راه اندازي کسب و کار موفق
entrepreneurship & Start Up Business Success
سال نشر : 1391
نویسندگان : حميد هاشمي - شريعت رضا
فهرست مندرجات
  70. شيوه تهيه پژوهشنامه ( براي تدوين و نقد پايان نامه )
-
ناشر : فوژان
سال نشر : 1391
نویسندگان : الواني مهدي
فهرست مندرجات
71. مديريت استراتژيک در بازرگاني و صنايع
Strategic Management In Business And Industries
سال نشر : 1390
نویسندگان : ابراهيمي نژاد مهدي
فهرست مندرجات
  72. مباني خط مشي گذاري عمومي
Foundations Of Public Policy Making
سال نشر : 1392
نویسندگان : دانش فرد کرم اله
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۶ از ۳۴۶

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com