امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
61. نظريه زمانبندي و ترتيب عمليات: تئوري و الگوريتم ها
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : نخعي کمال آبادي عيسي - احمدي زر فردين
مراجع فارسی (1) - مراجع لاتین(210) - فهرست مندرجات
  62. تئوري سازمان: مدرن، نمادين و تفسيري پست مدرن
Organization Theory: Modern Symbolic and Postmodern Perspectives
ناشر : افکار
سال نشر : 1387
نویسندگان : هچ مري جو
مراجع لاتین(152) - فهرست مندرجات
63. رفتار سازماني«نگرش اقتضايي»
-
سال نشر : 1375
نویسندگان : محمدزاده عباس - مهروژان آرمن
مراجع لاتین(210) - فهرست مندرجات
  64. مديريت تطبيقي: مقايسه تشکيلات حکومتي و کشوري(آسيا، اروپا، آمريکا، استراليا)
Comparative Management
سال نشر : 1386
نویسندگان : انصاري اسماعيل - دلوي اصفهان محمدرضا - شفيعي مسعود
مراجع فارسی (123) - مراجع لاتین(26) - فهرست مندرجات
65. مباحث و موضوعات مديريت بازاريابي با نگرش بازار ايران
-
سال نشر : 1386
نویسندگان : درگي پرويز
مراجع فارسی (148) - مراجع لاتین(12) - فهرست مندرجات
  66. مديريت استراتژيک
Strategic Management
سال نشر : 1381
نویسندگان : اميرکبيري عليرضا
مراجع فارسی (9) - مراجع لاتین(194) - فهرست مندرجات
67. دنياي نوين مديريت الکترونيک منابع انساني: مديريت منابع انساني در عصر ديجيتال
The Brave New World of HR: Human Resources Management in the Digital Age
سال نشر : 1388
نویسندگان : هل.جي گيوتال - دايانا ال.استون
مراجع لاتین(198) - فهرست مندرجات
  68. روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي
-
ناشر : بازتاب
سال نشر : 1382
نویسندگان : خاکي غلامرضا
مراجع فارسی (69) - مراجع لاتین(19) - فهرست مندرجات
69. توانمندسازي کارکنان
Employees Empowerment
سال نشر : 1386
نویسندگان : ابطحي حسين - عابسي سعيد
مراجع فارسی (43) - مراجع لاتین(132) - فهرست مندرجات
  70. مديريت صادرات و واردات
Management Exports & Imports
سال نشر : 1385
نویسندگان : دعايي حبيب اله
مراجع فارسی (103) - مراجع لاتین(66) - فهرست مندرجات
71. مديريت تبليغات
Advertising Management
سال نشر : 1388
نویسندگان : حسنقلي پور طهمورث - انوشه مرتضي - موسوي مجتبي - محسني علي
مراجع فارسی (8) - مراجع لاتین(166) - فهرست مندرجات
  72. فرهنگ جامع مديريت: مشتمل بر بيش از 50000 اصطلاح و واژه تخصصي مديريت و زمينه هاي وابسته
-
ناشر : صفار
سال نشر : 1381
نویسندگان : ونوس داور - دانايي فرد حسن
مراجع فارسی (158) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۶ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com