امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
آخرین کتاب های اضافه شده به سایت
73. روش تحقيق ويژه مديريت و حسابداري
-
ناشر : ارگ
سال نشر : 1391
نویسندگان : گرجي محمد باقر
فهرست مندرجات
  74. کسب رو استفاده از دانش در پروژه هاي ساخت
Capture And Reuse Of Project Knowledge In Construction
سال نشر : 1392
نویسندگان : سي تان اچ - جي آنومبا سي - ام کارليو پي
فهرست مندرجات
75. مديريت توليد و عمليات
Production And Operations Management
سال نشر : 1392
نویسندگان : عالم تبريز اکبر - سبحاني فرد ياسر
فهرست مندرجات
  76. مديريت توليد و خدمات
Planning And Scheduling In Manufavturing And Services
سال نشر : 1389
نویسندگان : پيندو مايکل
فهرست مندرجات
77. چيستي راهبرد : درآمدي بر الگوهاي شکل گيري راهبرد
What Is Strategy , And Does It Matter?
سال نشر : 1391
نویسندگان : ويتينگتون ريچارد
فهرست مندرجات
  78. ظرفيت خط مشي گذاري عمومي کليد توسعه يافتگي ملي
-
ناشر : صفار
سال نشر : 1392
نویسندگان : دانايي فرد حسن - حسيني يعقوب - فاني علي اصغر
فهرست مندرجات
79. شايستگي هاي يک مذاکره کننده موفق
-
سال نشر : 1392
نویسندگان : حيدري مسعود - جراحي ليلا
فهرست مندرجات
  80. عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش
-
ناشر : آتي نگر
سال نشر : 1391
نویسندگان : اخوان پيمان - سنجقي محمد ابراهيم
فهرست مندرجات
81. چگونه کارکناني با انگيزه و عاشق و سازمان داشته باشيم
-
سال نشر : 1391
نویسندگان : ابوالعلائي بهزاد
فهرست مندرجات
  82. درآمدي بر روش پژوهش
Methodology Of Reserch
ناشر : پيام روز
سال نشر : 1391
نویسندگان : مومن زاده مرتضي
فهرست مندرجات
83. راهنمايي اساسي براي درک مفاهيم رقابت و استراتژي به همراه مقاله استراتژي چيست ؟
Porter : the Essential Guide To Understanding Competition And Strategy
ناشر : ژرف
سال نشر : 1391
نویسندگان : ماگرتا جوان - پورتر مايکل
فهرست مندرجات
  84. سازماندهي و رهبري : با رويکرد رهبري کاريز ماتيک و شخصيت هاي کاريزما
Leadership @ Organizations
ناشر : فارسيران
سال نشر : 1391
نویسندگان : دوست محمديان حميد - وکيلي علي
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۷ از ۳۴۶

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com