امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
پربیننده ترین کتاب ها
85. چرا صنعتي نشديم؟(بررسي تاريخي موانع توسعه صنعت در ايران)
-
ناشر : اميرکبير
سال نشر : 1381
نویسندگان : صيامي دودران زهرا
مراجع فارسی (97) - فهرست مندرجات
  86. تحقيق در مديريت منابع انساني
Research Methods in Human Resource Management
سال نشر : 1387
نویسندگان : اندرسن والري
مراجع لاتین(172) - فهرست مندرجات
87. تحقيق موردي
Case Study Research
سال نشر : 1381
نویسندگان : ين رابرت ک
مراجع لاتین(128) - فهرست مندرجات
  88. مديريت استراتژيک سازمان ها
The Strategic Management of Organizations
ناشر : پيک مروا
سال نشر : 1385
نویسندگان : نوع پسنداصيل محمد
مراجع فارسی (25) - مراجع لاتین(149) - فهرست مندرجات
89. مديريت در ايران آينده
-
ناشر : مير
سال نشر : 1379
نویسندگان : آقايي فيشاني تيمور
مراجع فارسی (124) - مراجع لاتین(15) - فهرست مندرجات
  90. مديريت توسعه
-
ناشر : قطره
سال نشر : 1378
نویسندگان : حريري اکبري محمد
مراجع فارسی (80) - مراجع لاتین(81) - فهرست مندرجات
91. نظم نوين اقتصادي جهان و موقعيت ايران در آن
-
سال نشر : 1373
نویسندگان : جعفري ولداني اصغر
مراجع فارسی (154) - فهرست مندرجات
  92. سازمان و مديريت
-
ناشر : هور
سال نشر : 1374
نویسندگان : اميرکبيري عليرضا
مراجع لاتین(158) - فهرست مندرجات
93. مديريت ساختار استراتژيک سازمان: با پژوهشي کاربردي براي ارائه الگوي اقتضائي و رفتاري براي سازمان ها
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : فقهي فرهمند ناصر
مراجع فارسی (112) - مراجع لاتین(49) - فهرست مندرجات
  94. مديريت فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات
Information communication technologies management
سال نشر : 1380
نویسندگان : مومني هوشنگ
مراجع لاتین(160) - فهرست مندرجات
95. فراسوي مديريت تغيير
Beyound Change Management: advance Strategies for today's transformational leaders
ناشر : ارگ
سال نشر : 1387
نویسندگان : اندرسن دين
مراجع لاتین(122) - فهرست مندرجات
  96. مديريت منابع انساني
-
سال نشر : 1375
نویسندگان : سعادت اسفنديار
مراجع لاتین(168) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۸ از ۳۴۹

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com