امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. ساخت به روش سلولي،جريان تک قطعه اي براي تيم هاي کاري
Cellular Manufacturing : one - Piece flow for workteams
سال نشر : 1385
نویسندگان : تيم توسعه بهره وري
فهرست مندرجات
  2. ساخت چين: آنچه مديران مي توانند از کارآفرينان پيشگام چيني بياموزند
Made in China: what western managers can learn from traiblazing Chinese entrepreneurs
ناشر : مبلغان
سال نشر : 1386
نویسندگان : سول دونالد ان
فهرست مندرجات
3. ساخت ژاپن: مديريت و موفقيت
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : موريتا آکيو
فهرست مندرجات
  4. ساخت يک تيم پويا: راهنماي عملي براي به حداکثر رساندن عملکرد تيم
Creating high-impact training: a practical guide to successful traning out comes
سال نشر : 1381
نویسندگان : چانگ ريچارد واي
فهرست مندرجات
5. ساختار ترکيب دارايي هاي بخش خصوصي در ايران و تاثير برخي متغيرهاي اقتصادي بر آن
-
سال نشر : 1371
نویسندگان : دانشگاه آزاد اسلامي
فهرست مندرجات
  6. ساختار سازماني: سي مجموعه مقالات موضوعي برگزيده مديريتي(مجموعه اول)
Organizational Structure
سال نشر : 1378
نویسندگان : جمعي از اساتيد مديريت
مراجع لاتین(1) - فهرست مندرجات
7. ساختار سيستم هماهنگ شده (HS) [اچ.اس] و اصول طبقه بندي آن
-
سال نشر : 1381
نویسندگان : آرام غلامحسين
مراجع فارسی (4) - فهرست مندرجات
  8. ساختار شکست کار پروژه : اهداف ، تحويل شدني ها ، فعاليت ها و زمانبندي ها
Building A Project Work Breakdown Structure
ناشر : آدينه
سال نشر : 1390
نویسندگان : دنيس پي ميلر
فهرست مندرجات
9. ساختار مديريت صنعتي ژاپن
Management and Indusrial structure in Japan
ناشر : اطلاعات
سال نشر : 1374
نویسندگان : توساساکي نائو
فهرست مندرجات
  10. ساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي
Structure and change iconomic history
ناشر : ني
سال نشر : 1379
نویسندگان : نورث داگلاس سي
فهرست مندرجات
11. ساختن برا ي ماندن
Built to Last
ناشر : فرا
سال نشر : 1380
نویسندگان : کالينز جيمز - پوراس جري
فهرست مندرجات
  12. سادگي: راز بازاريابي اثربخش
Simplicity: the secret to effective marketing
سال نشر : 1386
نویسندگان : ساني تي اچ گاه
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۱ از ۱۷

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com