امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. شاخص شناسي در توسعه پايدار: توسعه اقتصادي و حساب هاي ملي در بستر سبز
Sutainable development indicators: economic development and green national accounts
سال نشر : 1376
نویسندگان : کهن گوئل
مراجع فارسی (13) - مراجع لاتین(36) - فهرست مندرجات
  2. شاخص هاي نموداري در بازار سرمايه
Technical Indicators
ناشر : چالش
سال نشر : 1389
نویسندگان : معتضد عرفان
فهرست مندرجات
3. شايستگي هاي مديريتي: چگونه مي توان سازمان را بهتر اداره کرد
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : غفاريان وفا
مراجع فارسی (1) - فهرست مندرجات
  4. شايستگي هاي يک مذاکره کننده موفق
-
سال نشر : 1392
نویسندگان : حيدري مسعود - جراحي ليلا
فهرست مندرجات
5. شبيه سازي سيستم هاي گسسته-پيشامد
Discrete-Event Simulation
سال نشر : 1386
نویسندگان : جري بنکس - کارسن جان
مراجع لاتین(74) - فهرست مندرجات
  6. شبکه هاي عصبي در امور مالي : کسب حاشيه پيش بيني در بازار
Neural Network In Finance : Gaining aparedictive Edge In The Market
سال نشر : 1391
نویسندگان : پل دي مک نليس
فهرست مندرجات
7. شروع در مديريت
The starting in management poketbook, 2004
ناشر : آدينه
سال نشر : 1384
نویسندگان : فورسايت پاتريک
فهرست مندرجات
  8. شروعي دوباره: چگونه باقيمانده زندگيتان را به بهترين بخش زندگيتان تبديل کنيد
Reinvention: How to Make the Rest of Your Life the Best of Your Life
سال نشر : 1390
نویسندگان : تريسي برايان
فهرست مندرجات
9. شرکت سهامي حيوانات: تمثيلي براي مديريت سازمان ها در قرن بيست و يکم
Animals, Inc: A Business Parable for the 21st Century
سال نشر : 1386
نویسندگان : کنيث توکر - واندانا آلمان
فهرست مندرجات
  10. شرکت هاي بزرگ مشکلات بزرگ
BIG BRANDS BIG TROUBLE
ناشر : فرا
سال نشر : 1383
نویسندگان : ترات جک
فهرست مندرجات
11. شرکت هاي قدرتمند چگونه سقوط مي کنند؟وچرا برخي شرکتها هرگز تسليم نمي شوند
How the mighty fall and why some companies never Give in
سال نشر : 1389
نویسندگان : کالينز جيم
فهرست مندرجات
  12. شش سيگما با 14 Minitab
Guide to minitab Release 14
ناشر : ترمه
سال نشر : 1384
نویسندگان : ويليامز ماري ا - پوتس استيو
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۱ از ۶

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com