امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. صادرات به زبان ساده
-
ناشر : دوران
سال نشر : 1379
نویسندگان : گوهريان محمدابراهيم
مراجع فارسی (4) - مراجع لاتین(6) - فهرست مندرجات
  2. صادرات گام به گام: راهنماي عملي صادرات
-
ناشر : مبلغان
سال نشر : 1382
نویسندگان : مولوي خراساني مهرداد
فهرست مندرجات
3. صد کتاب مديريت، در يک کتاب، چکيده يک صد کتاب پر نفوذ و ارزشمند در مورد مديريت
The best business books ever : the 100 most influential management books you ll never have time to read
ناشر : فرا
سال نشر : 1384
نویسندگان : انتشارات پرسيوس
فهرست مندرجات
  4. صفات بايسته يک رهبر: 21 خصوصيت اجتناب ناپذير يک رهبر(شخصي بشويم که ديگران از صميم قلب مي خواهند از او پيروي کنند)
The 21 Indispensable Qualities of a Leader: Becimong the Person Others will Want to follow
سال نشر : 1386
نویسندگان : ماکسول جان سي
فهرست مندرجات
5. صفت هاي بايسته يک رهبر
The 21 Indispensable Qualities of a Leader: Besoming the Person that People will Want to Follow
ناشر : پيکان
سال نشر : 1386
نویسندگان : ماکسول جان سي
فهرست مندرجات
  6. صفت هاي بايسته يک رهبر
Qualities of a Leader
ناشر : فرا
سال نشر : 1381
نویسندگان : ماکسول جان سي
فهرست مندرجات
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com