امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل مباني نظري
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : رونق يوسف
مراجع فارسی (12) - فهرست مندرجات
  2. طبقه بندي و کدگذاري کالا: ابزار بهبود سيستم اطلاعات مديريت لجستيک
-
سال نشر : 1377
نویسندگان : غلامزاده احمد
مراجع فارسی (16) - مراجع لاتین(3) - فهرست مندرجات
3. طراحي آرماني: خلق آينده سازمان
Idealized Design: Creating an Organizations Future
سال نشر : 1386
نویسندگان : ايکاف راسل
فهرست مندرجات
  4. طراحي آزمايش ها:(روشي براي بهبود کيفيت)
DESIGN of EXPERIMENTS
سال نشر : 1379
نویسندگان : بارنتين لاري
فهرست مندرجات
5. طراحي استراتژي، برنامه ريزي و مهارت هاي فروش و فروشندگي حرفه اي
Sales Strategic Planning & Professional Selling Skills
سال نشر : 1382
نویسندگان : جعفري مقدم سعيد - بابايي زکليکي محمدعلي
مراجع فارسی (37) - مراجع لاتین(35) - فهرست مندرجات
  6. طراحي انبار: استقرار تجهيزات، کالا، وسايل حمل و نقل...
-
سال نشر : 1383
نویسندگان : گروه مهندسي صنايع
مراجع فارسی (2) - مراجع لاتین(9) - فهرست مندرجات
7. طراحي براي شش سيگما
Six Sigma for design
سال نشر : 1386
نویسندگان : مهربان رضا
مراجع لاتین(10) - فهرست مندرجات
  8. طراحي برنامه بهبود بهره وري در يک شرکت(مدول 5)
Designing a Company Productivity Improvement Programme
سال نشر : 1380
نویسندگان : شولز کارل آدولف
فهرست مندرجات
9. طراحي ساختار سازماني
Organizational Structure Design
سال نشر : 1381
نویسندگان : اعرابي محمد
مراجع فارسی (10) - مراجع لاتین(63) - فهرست مندرجات
  10. طراحي ساختار سازماني(1)
-
سال نشر : 1378
نویسندگان : منوريان عباس
مراجع فارسی (6) - مراجع لاتین(5) - فهرست مندرجات
11. طراحي سيستم مديريت کيفيت فراگير
-
سال نشر : 1376
نویسندگان : حاجي شريف محمود
  12. طراحي و برنامه ريزي بلندمدت آموزش عالي کشور به عنوان يک قلمرو حرفه اي
-
سال نشر : 1378
نویسندگان : سلطاني ايرج
مراجع فارسی (75) - مراجع لاتین(13) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴
۱ از ۴

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com