امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. با انديشمندان عرصه مديريت: انديشه هاي متفکران و پيشروان عرصه مديريت
-
سال نشر : 1385
نویسندگان : بينش مسعود
مراجع فارسی (31) - مراجع لاتین(57) - فهرست مندرجات
  2. با بزرگان بازاريابي
Conversations With Marketing Masters
ناشر : فرا
سال نشر : 1387
نویسندگان : لورا مازور - لولا مايلز
فهرست مندرجات
3. با خوک کشتي نگير و نود راه کار ديگر براي زيرسازي کار و تجارت
Never Wrestle With a PIG and Ninety Other Ideas to Bull Your Business and Career
ناشر : هنگام
سال نشر : 1390
نویسندگان : مک کورمک مارک اچ
فهرست مندرجات
  4. با شتاب به پيش
Fast Forward
سال نشر : 1377
نویسندگان : چمپي جيمز - نوريا نيتين
فهرست مندرجات
5. با معماران عصر ديجيتال، انديشه هاي بنيانگذاران و رهبران سازمان هاي برتر عصر ديجيتال
-
سال نشر : 1384
نویسندگان : بينش مسعود
مراجع فارسی (10) - مراجع لاتین(33) - فهرست مندرجات
  6. با هفت اقدام ساده استرس را از زندگي خود دور کنيد
De-Stress Your Life In 7 Easy Steps...
ناشر : پيک بهار
سال نشر : 1388
نویسندگان : گلن هارولد
فهرست مندرجات
7. باباي پولدار، باباي بي پول
Rich dad, Poor dad: what the rich teach their kids about money-that the poor and middle class do not
سال نشر : 1386
نویسندگان : کيوساکي رابرت
فهرست مندرجات
  8. باباي دارا، باباي نادار
Rich Dad, Poor Dad
ناشر : فرا
سال نشر : 1382
نویسندگان : کيوساکي رابرت - لچتر شارون
فهرست مندرجات
9. باز مهندسي فراگير هماهنگي کسب و کار با دنياي ديجيتالي
reinventing your business in the digital age
ناشر : فرا
سال نشر : 1383
نویسندگان : چمپي جيمز
فهرست مندرجات
  10. بازآفريني استراتژي، نقد و بررسي نظريه هاي سازمان و مديريت
Recreting Strategy
سال نشر : 1391
نویسندگان : کامينگز استيون
فهرست مندرجات
11. بازآفريني دولت
Reinventing Government
ناشر : فرا
سال نشر : 1384
نویسندگان : اوزبرن ديويد - گلبر تد
فهرست مندرجات
  12. بازآفريني سازمان: طرحي براي سازمان هاي قرن بيست و يکم
Re-creating the corporation: a design of organizations for the 21st century
سال نشر : 1382
نویسندگان : ايکاف راسل
مراجع لاتین(102) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۱ از ۲۲

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com