امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. عامل تازه گرداني و در جست و جوي برتري
-
سال نشر : 1371
نویسندگان : واترمن ريچارد
فهرست مندرجات
  2. عبور از بحران: چگونه مي توان بحران هاي زندگي خود را مديريت کرد؟
secrets to Succeeding when it Matters Most Crunch Point
سال نشر : 1390
نویسندگان : تريسي برايان
فهرست مندرجات
3. عبور از طوفان: راهنماي کاربردي شرکت هاي نوپا در ايران
-
سال نشر : 1385
نویسندگان : باقري سيد کامران - کنعاني مهدي - محبوبي جواد
فهرست مندرجات
  4. عذرخواهي يک دقيقه اي
the one minute apology
ناشر : پيک آوين
سال نشر : 1383
نویسندگان : مک برايد مارگارت - بلانچارد کنت
5. عذرخواهي يک دقيقه اي
The one minute apology: a Powerful way to make things better, c2003
سال نشر : 1386
نویسندگان : بلانچارد کنت - مک برايد مارگارت
فهرست مندرجات
  6. عذرخواهي يک دقيقه اي روشي موثر براي حل مشکلات
The one Minute Apology
ناشر : تميشه
سال نشر : 1386
نویسندگان : بلانچارد کنت - مک برايد مارگارت
فهرست مندرجات
7. عزت نفس براي زنان: راهنماي علمي براي عشق ورزيدن، صميميت و موفقيت
Self-esteem for women:A practicalguide to love, intimacy and success
ناشر : ويرايش
سال نشر : 1383
نویسندگان : فيلد ليندا
فهرست مندرجات
  8. عشق به توليد
Passion for manufacturing
سال نشر : 1379
نویسندگان : داچ ريچارد اي - ترويانوويچ جک
فهرست مندرجات
9. عصر امپراطوري : 1875-1914
The age of empire
ناشر : اميرکبير
سال نشر : 1382
نویسندگان : هوبزباوم ا. ج
فهرست مندرجات
  10. عصر جهاني(جامعه شناسي پديده جهاني شدن)
the global age: state and society beyond modernity
سال نشر : 1380
نویسندگان : آلبرو مارتين
فهرست مندرجات
11. عصر سنت گريزي: مديريت و سازمان در قرن بيست و يکم
The Age of Unreason
ناشر : طرح نو
سال نشر : 1378
نویسندگان : هندي چارلز بي
فهرست مندرجات
  12. عصر سوم بازاريابي (از محصول محوري به مشتري محوري به انسان محوري)
Products To Customers To The Human Spirit
سال نشر : 1391
نویسندگان : کاتلر فيليپ - کارتاجايا هرماوان - ستياوان ايوان
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳
۱ از ۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com