امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. فاکتور چهار(4): رفاه دو برابر، با نصف مصرف ذخاير طبيعي(گزارش جديد به کلوب رم)
Factor Four: doubling Wealth, Halving Resource Use: The New Report to the Club of Rome
ناشر : اميرکبير
سال نشر : 1381
نویسندگان : وايتسزکر ارنست - آموري ب.لاوينس
فهرست مندرجات
  2. فتح قله هاي بزرگ کسب و کار: دانش راهبردي کارآفرينان
-
ناشر : پلک
سال نشر : 1390
نویسندگان : علي عزيزي ابراهيم
فهرست مندرجات
3. فرآيند برون سپاري
Outsourcing Process
سال نشر : 1390
نویسندگان : سيد جوادين رضا - حسنقلي پور طهمورث - پورولي محسن
فهرست مندرجات
  4. فرآيند تنظيم، تصويب، اجرا و کنترل بودجه(اصول، شيوه ها و کاربرد)
Budget Process: Planning, Approval, Implementation and Control(principles. Methods, Application)
سال نشر : 1389
نویسندگان : دشمن زياري اسفنديار - ثابتي عليرضا
فهرست مندرجات
5. فرآيند جامع سازماندهي
Comprehensive Process of Organizing
سال نشر : 1390
نویسندگان : توحيدي ارسطو
فهرست مندرجات
  6. فرآيند مديريت استراتژيک ( رويکرد صنعتي )
-
ناشر : ترمه
سال نشر : 1391
نویسندگان : خائف الهي احمد علي - حسيني روح ا...
فهرست مندرجات
7. فرآيند کارآفريني و شکل گيري کسب و کارهاي متکي به تکنولوژي برتر
-
ناشر : مهرجرد
سال نشر : 1389
نویسندگان : نصيرزاده غلامرضا - زارع مهدي
فهرست مندرجات
  8. فراتر از ايزو 9000: از مطابقت تا بهبود عملکرد
Iso 9000 and Beyond :from Compliance to performance improvement
ناشر : دانشکار
سال نشر : 1379
نویسندگان : هارينگتون اچ. جيمز - ماترز دواين دي
فهرست مندرجات
9. فراتر از رضايت مشتري: پيش به سوي جلب وفاداري مشتري کليد سودآوري بيشتر
-
سال نشر : 1383
نویسندگان : بت کي کي آر
فهرست مندرجات
  10. فراز و شيب: مديريت در فورد و کرايسلر
-
سال نشر : 1380
نویسندگان : آيا کوکا لي
فهرست مندرجات
11. فراست براي مديران جوان
Wisdom for a Young CEO: incredible letters and inspiring aduice from todays ba siness leaders
سال نشر : 1386
نویسندگان : داگلاس بري
فهرست مندرجات
  12. فراسوي سرمايه: بحران ساختاري نظام سرمايه
Beyond Capital: toward a theory of transition
ناشر : اختران
سال نشر : 1382
نویسندگان : مزاروش ايستوان
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۱ از ۱۰

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com