امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. کاتلر در مديريت بازار
Katler on marketing How to create. win and deminate marker
ناشر : فرا
سال نشر : 1379
نویسندگان : کاتلر فيليپ
فهرست مندرجات
  2. کار آفريني
Entrepreneurship
سال نشر : 1388
نویسندگان : زريني ابراهيم - دهباني رضوان
مراجع فارسی (4) - مراجع لاتین(17) - فهرست مندرجات
3. کار اثربخش
Making Work Work...
ناشر : فرا
سال نشر : 1388
نویسندگان : جولي مورگن اشترن
فهرست مندرجات
  4. کار تيمي
The teamworking pocketbook
ناشر : آدينه
سال نشر : 1387
نویسندگان : فلمينگ يان
فهرست مندرجات
5. کار تيمي رمز موفقيت: راهنماي عملي براي پويايي هاي گروهي
Success through teamwork: a practical guide to interpersonal team dynamics
سال نشر : 1381
نویسندگان : علوي امين الله - غرقي محمدهاشم
فهرست مندرجات
  6. کار زياد
Work overload
ناشر : قدياني
سال نشر : 1382
نویسندگان : جي راس
فهرست مندرجات
7. کار گروهي
Team Work
سال نشر : 1388
نویسندگان : اسکندري عليرضا
فهرست مندرجات
  8. کار کردن در محيط چند فرهنگي
Travailler dans un contexte multiculturel
سال نشر : 1389
نویسندگان : لوکلش برنارد
فهرست مندرجات
9. کارآفرين يک دقيقه اي: رموز راه اندازي و حفظ يک کسب و کار موفق
The One Minute Entrepreneur: The Secret To Creating And Sustaining A Successful Business
ناشر : راشين
سال نشر : 1388
نویسندگان : بلانچارد کنت - هوستون دان
فهرست مندرجات
  10. کارآفريني
-
سال نشر : 1386
نویسندگان : احمدپور دارياني محمود - سيامک نژاد فريبرز
فهرست مندرجات
11. کارآفريني
Enterpreneurship
سال نشر : 1384
نویسندگان : هزارجريبي جعفر
مراجع فارسی (26) - مراجع لاتین(85) - فهرست مندرجات
  12. کارآفريني ، هنر ارزش آفرين دنياي امروز
-
سال نشر : 1391
نویسندگان : ياوري حسين - شيخ رضائي زهرا - رازباني رفيعه
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ »
۱ از ۱۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com