امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. گام برتر در مديريت انديشه
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : باترا پرومود
  2. گام به گام با اخلاق مديريت و شيو ه هاي پيشرفت آن
-
ناشر : خرم
سال نشر : 1380
نویسندگان : حبيبي تبار جواد
فهرست مندرجات
3. گام به گام به سوي مديريت مشارکت جو( با نگرش کاربردي)
-
سال نشر : 1383
نویسندگان : برومند نادر
مراجع فارسی (15) - مراجع لاتین(14) - فهرست مندرجات
  4. گام دوم، کشف توانمندي ها. برنامه اي براي انقلاب در پرورش هوشمندي و توانمندي هاي خود و کارکنان
-
ناشر : فرا
سال نشر : 1382
نویسندگان : باکينگهام مارکوس - کليفتون دونالد
فهرست مندرجات
5. گام سوم: کشف خود...دستمايه رسيدن به مديريت برجسته، رهبري برجسته و پيروزي هاي پايدار فردي
The One Thing you Need to Now
ناشر : فرا
سال نشر : 1389
نویسندگان : باکينگهام مارکوس
فهرست مندرجات
  6. گام نخست، رهيدن از قانون هاي کهنه: دگرگونه راه مديران برتر جهان
First Break All The Rules
ناشر : فرا
سال نشر : 1383
نویسندگان : باکينگهام مارکوس - کافمن کورت
فهرست مندرجات
7. گام هاي پرتوان
Clant Steps
ناشر : سخن گستر
سال نشر : 1381
نویسندگان : رابينز آنتوني
فهرست مندرجات
  8. گام هايي به سوي موفقيت: تغييرات کوچک براي نيل به تحولات بزرگ(خودآموز روزانه)
Giant Steps: Small Changes to make a big difference: 365 daily lesson in self mastery
سال نشر : 1387
نویسندگان : رابينز آنتوني
فهرست مندرجات
9. گامي براي همسازي هدف هاي فردي و سازماني
A piece of the action integrating personal and corporate goals
سال نشر : 1378
نویسندگان : -
فهرست مندرجات
  10. گامي به سوي مديريت پروژه و ساخت(خلاصه درس، پرسش هاي چهارگزينه اي و پاسخنامه) ويژه آزمون هاي کارشناسي به کارشناسي ارشد
Project Management & Construction
سال نشر : 1386
نویسندگان : بني هاشمي چهارم ياسر
مراجع فارسی (8) - فهرست مندرجات
11. گانگ هو: مديريت شگفت انگيز
Gung Ho
سال نشر : 1382
نویسندگان : بلانچارد کنت - باولز شلدون
  12. گاو بنفش
Purple Cow: Transform Your Bussiness By Being Remakable
ناشر : فرا
سال نشر : 1387
نویسندگان : ست گادين
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴
۱ از ۴

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com