امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. لبه موفقيت: 9 سنگ بنا براي دو برابر کردن فروش
The Edge Of Success
سال نشر : 1390
نویسندگان : ماسک کليت
فهرست مندرجات
  2. لجستيک جهاني و برنامه ريزي توزيع/راهبردهايي براي مديريت
Global Logistics and Distribution Planning: Strategies for Management
سال نشر : 384
نویسندگان : واترز دونالد
فهرست مندرجات
3. لجستيک و تغذيه ناب به کمک کانبان: راهنماي عملي براي طراحي و پياده سازي
Making Materials Flow: A Lean Material-Handling Guinde for Operations, Production-Control and Engineering Professionals
ناشر : آموزه
سال نشر : 1391
نویسندگان : هريس ريک - هريس کريس - ويلسون ارل
فهرست مندرجات
  4. لطفاً مدير موفقي باشيد!
Please Be A Successful Manager
ناشر : نامن
سال نشر : 1388
نویسندگان : نامني محمود
مراجع فارسی (119) - فهرست مندرجات
5. لغات تخصصي و متون درک مطلب مديريت ويژه آزمون هاي کارشناسي ارشد
-
سال نشر : 1388
نویسندگان : ونوس داور - پرچ مهرداد
فهرست مندرجات
  6. لغت نامه سيستم هاي مديريتي
Management System Vocabulary
سال نشر : 1387
نویسندگان : جلالي علي
فهرست مندرجات
7. لقمه ماهي: راهي شگفت انگيز براي سازگار شدن با زمان هاي تغيير و نشاط بخشيدن به محيط کار
Fish sticks: a remarkable way to adapt to changing times and keep your work fresh
ناشر : پيکان
سال نشر : 1386
نویسندگان : لاندين استفان سي - کريستنسن جان - هري پال
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com