امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. و چنين گفت کاتلر
According to Kotler: The Worlds Foremost Authority on Marketing Answers Your Questions
ناشر : فرا
سال نشر : 1389
نویسندگان : کاتلر فيليپ
فهرست مندرجات
  2. وابستگي متقابل
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : بيتي ملودي
فهرست مندرجات
3. وارن بافت و تفسير صورت هاي مالي در جستجوي شرکتي با مزيت ماندگار رقابتي
Warren Buffett And The Interpretation Of Financial Statements
ناشر : فرا
سال نشر : 1389
نویسندگان : بافت مري - کلارک ديويد
فهرست مندرجات
  4. واژگان تجاري
Business English Verbs
سال نشر : 1382
نویسندگان : ايوانز ديويد
فهرست مندرجات
5. واژگوني بوروکراسي و بازآفريني سازمان کارآمد راهبردهاي پنج گانه بازآفريني دولتي
Banishing Bureaucracy: the five strategies for reinventing government
ناشر : فرا
سال نشر : 1386
نویسندگان : اوزبرن ديويد
فهرست مندرجات
  6. واژه نامه مديريت کيفيت: انگليسي-فارسي
--
سال نشر : 1375
نویسندگان : سليماني مسعود
7. واژه نامه تخصصي مديريت(کليه رشته ها)
Management Glossary
ناشر : جنگل
سال نشر : 1387
نویسندگان : برومند زهرا
فهرست مندرجات
  8. واژه نامه تخصصي کيفيت
Special Glossary of Quality
ناشر : سرو چمان
سال نشر : 1387
نویسندگان : پويا حجت الله
9. واژه نامه جامع مديريت
-
ناشر : ترمه
سال نشر : 1381
نویسندگان : کحالزاده عباس - جباري عليرضا - پسران قادر مجيد
مراجع فارسی (78) -
  10. واژه نامه فرهنگ بهره وري
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : مديريت بهره وري
11. واژه نامه مديريت ساخت و ساز
Construction and Building Management Vocabulary
سال نشر : 1385
نویسندگان : ميلاني زاده عليرضا
مراجع فارسی (23) - فهرست مندرجات
  12. واژه نامه و اصطلاحات خرده فروشي
Retailing industry terms and expressions
سال نشر : 1391
نویسندگان : عباسي غلامرضا - چارسوقي عابده
فهرست مندرجات
۱ ۲
۱ از ۲

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com