امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. چارچوب توسعه شايستگي مدير پروژه
Project Manager Competency development PMCD
سال نشر : 1385
نویسندگان : انجمن مديريت پروژه نيوتن اسکور
فهرست مندرجات
  2. چارچوب نظري مديريت دانش
Knowledge Management Compersive Approach
سال نشر : 1387
نویسندگان : محمدي فاتح اصغر - سبحاني محمدصادق - محمدي داريوش
مراجع لاتین(110) - فهرست مندرجات
3. چارچوبي نظري براي بررسي سياست تطبيقي
Comparative Politices: A Theoretical Frame Work
سال نشر : 1377
نویسندگان : آلموند گابريل ا - پاول جونيور جي.بينگهام - مونت رابرت جي
فهرست مندرجات
  4. چالش هاي اساسي توسعه ملي و روندهاي جهاني
-
سال نشر : 1382
نویسندگان : باقريان محمد
فهرست مندرجات
5. چالش هاي مديريت در سده بيست و يکم
Management challenges for the 21st century
سال نشر : 1382
نویسندگان : دراکر پيتر فرديناند
فهرست مندرجات
  6. چالش هاي مديريت در سده 21
Management Challenges for the 21 Century
ناشر : فرا
سال نشر : 1380
نویسندگان : دراکر پيتر فرديناند
مراجع لاتین(1) -
7. چالش هايک: زندگي نامه فکري اف.اي.هايک
Hayek's Challenge: An Intellectual Biography of F.A. Hayek
ناشر : ني
سال نشر : 1388
نویسندگان : کالدول بروس
فهرست مندرجات
  8. چالشگران
The Challengers pocketbook
سال نشر : 1386
نویسندگان : تاونزند جان
فهرست مندرجات
9. چالشي نو در مقوله هاي اجتماعي
-
سال نشر : 1376
نویسندگان : مرعشي جعفر
فهرست مندرجات
  10. چرا حلقه هاي کيفيت؟
Why Quality Circles
سال نشر : 1379
نویسندگان : ادپا اس. ار
فهرست مندرجات
11. چرا شرکت هاي خوب به بيراهه مي روند و چگونه مديران برجسته آنها را از نو مي سازند؟
Why Good Companies go bad and how great managers remake them
ناشر : مبلغان
سال نشر : 1389
نویسندگان : سول دونالد ان
فهرست مندرجات
  12. چرا صنعتي نشديم؟(بررسي تاريخي موانع توسعه صنعت در ايران)
-
ناشر : اميرکبير
سال نشر : 1381
نویسندگان : صيامي دودران زهرا
مراجع فارسی (97) - فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۱ از ۷

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com