امروز، 24 Apr 2018 - ۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب الف
ی ه و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص
فهرست الفبایی کتاب ها
1. حاکميت محلي(از تراکم تا تمرکززدايي و فدراليسم)
-
سال نشر : 1390
نویسندگان : شمس عبدالحميد
فهرست مندرجات
  2. حرفه گرايي در مديريت
-
سال نشر : 1390
نویسندگان : مرتضوي مهدي - زارع پور فضل اله
فهرست مندرجات
3. حرکت بر لبه تيغ: 24 درس مديريت در بحران براي مديران کارآمد
Leadership when the Heats on: 24 Lessons Formance management:(c)2003
ناشر : ني نگار
سال نشر : 1385
نویسندگان : کاکس دني - هوور جان
فهرست مندرجات
  4. حسابداري براي مديران مياني
-
ناشر : درخشش
سال نشر : 1381
نویسندگان : ترابي نعمان ابوالقاسم
مراجع فارسی (19) - مراجع لاتین(6) - فهرست مندرجات
5. حسابداري به زبان آدميزاد
Accounting for Dummies
ناشر : کاروان
سال نشر : 1387
نویسندگان : تريسي جان اي
فهرست مندرجات
  6. حسابداري دارايي ها(حسابداري ميانه)
Intermediate Accounting assets
سال نشر : 1385
نویسندگان : بختياري پرويز
مراجع فارسی (14) - مراجع لاتین(7) - فهرست مندرجات
7. حسابداري شرکت ها براساس استانداردهاي حسابداري ايران
Company Accounts(2)
ناشر : کتاب نو
سال نشر : 1387
نویسندگان : نوروش ايرج - کرمي غلامرضا - مرادي محمد
مراجع فارسی (5) - مراجع لاتین(2) - فهرست مندرجات
  8. حسابداري شرکتهاي تعاوني و قوانين آن
-
ناشر : صفار
سال نشر : 1376
نویسندگان : پور رضوان روح فريده
فهرست مندرجات
9. حسابداري مديريت
Managerial Accounting
سال نشر : 1379
نویسندگان : سيگل - شيم
فهرست مندرجات
  10. حسابداري مديريت استراتژيک
Cost Management: A Strategic Empasis
سال نشر : 1387
نویسندگان : بلوچر ادوارد - کونگ اچ. چن - دبليو توماس کنث
فهرست مندرجات
11. حسابداري مديريت پيشرفته
Advance Managment Accounting
سال نشر : 1388
نویسندگان : سجادي سيد حسين - صوفي هاشم علي
مراجع فارسی (9) - مراجع لاتین(2) - فهرست مندرجات
  12. حسابداري مديريت(مهندسي مالي)
Managerial Accounting
سال نشر : 1384
نویسندگان : سجادي جعفر
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳
۱ از ۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com