امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : روانشناسي صنعتي
1. مديريت خويشتن، هوش عاطفي خود را تقويت نماييد
Managing Yourself: Coach Yourself to Optimum Emotional Intelligence
ناشر : سيته
سال نشر : 1389
نویسندگان : مورگان پاول
فهرست مندرجات
  2. نوآوري و تغيير در سازمان ها
Innovation and Change in Organizations
ناشر : ترمه
سال نشر : 1386
نویسندگان : کينگ نيجل - آندرسون نيل
مراجع لاتین(110) - فهرست مندرجات
3. کتاب جيبي هوش هيجاني
The Emotional Intelligence Pocketbook
سال نشر : 1387
نویسندگان : چاپمن مارگارت
فهرست مندرجات
  4. روانشناسي کاربردي اثربخشي فردي و سازماني
Applying Psychology: Individual and Organizational Effectiveness
سال نشر : 1387
نویسندگان : دوبرين اندرو.ج
فهرست مندرجات
5. مدير توانمند: 24 درس براي ايجاد بهترين رفتارها در افراد
Dealing with Difficult People: 24 Lessons to Bring Out Best in Everyone
ناشر : آدينه
سال نشر : 1388
نویسندگان : برينکمن ريک - کرزنر ريک
فهرست مندرجات
  6. روانشناسي سازماني
Organizational Psychology
ناشر : اتحاد
سال نشر : 1386
نویسندگان : شاين ادگار
مراجع لاتین(134) - فهرست مندرجات
7. روانشناسي صنعتي و سازماني
Industrial and Organizational Psychology Research and Practice
ناشر : ارسباران
سال نشر : 1388
نویسندگان : پل اسپکتور
فهرست مندرجات
  8. روانشناسي صنعتي و سازماني
Industrial And Organizational Psychology
ناشر : ويرايش
سال نشر : 1386
نویسندگان : ساعتچي محمود
فهرست مندرجات
9. روانشناسي کار، سازماني، صنعتي
Introduction to Work and Organizational Psychology
سال نشر : 1384
نویسندگان : کميل نيک
مراجع لاتین(1072) - فهرست مندرجات
  10. روانشناسي مديريت ، کاربرد روانشناسي در آموزش مديريت
Using Psychology in management training: the Psychological Foundations of management skills
ناشر : تورنگ
سال نشر : 1384
نویسندگان : استات ديويد
مراجع لاتین(258) - فهرست مندرجات
11. روانشناسي صنعتي-سازماني
Industrial Organizational Psychology
ناشر : آفرينش
سال نشر : 1386
نویسندگان : قنبري پناه افسانه
مراجع فارسی (23) - مراجع لاتین(4) - فهرست مندرجات
  12. کنترل احساسات و هوش عاطفي
The Emotional intelligence pocketbook
سال نشر : 1386
نویسندگان : چاپمن مارگارت
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳
۱ از ۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com