امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : مديريت دانش
1. مرجع کامل مديريت دانش
management handbook on knowledge
ناشر : پارسيا
سال نشر : 1391
نویسندگان : اپل هرس
فهرست مندرجات
  2. مديريت دانش کاربردي
The Knowledge Management Fieldbook
سال نشر : 1391
نویسندگان : ويليامز روث ال - بوکوويتز وندي آر
فهرست مندرجات
3. مديريت دانش در تئوري و عمل
Knowledge management in theory and practice
سال نشر : 1392
نویسندگان : زرگرپور حميد - بريماني حميد - زرآبادي پور سعيد
فهرست مندرجات
  4. مديريت دانش در زنجيره تامين ( رويکردي تحليلي )
Knowledge management in supply chain
سال نشر : 1391
نویسندگان : شفيعي نيک آبادي محسن - فارسيجاني حسن
فهرست مندرجات
5. کسب رو استفاده از دانش در پروژه هاي ساخت
Capture And Reuse Of Project Knowledge In Construction
سال نشر : 1392
نویسندگان : سي تان اچ - جي آنومبا سي - ام کارليو پي
فهرست مندرجات
  6. عوامل کليدي موفقيت مديريت دانش
-
ناشر : آتي نگر
سال نشر : 1391
نویسندگان : اخوان پيمان - سنجقي محمد ابراهيم
فهرست مندرجات
7. ايجاد هوش سازماني : مباني مديريت دانش
Buliding Organizational Intelligence
سال نشر : 1391
نویسندگان : جي ليبوويتس
فهرست مندرجات
  8. مديريت دانش سازماني / راهبردها ، فرآيندها و ساختار هاي سازمان دانش محور
-
سال نشر : 1391
نویسندگان : بامداد صوفي جهانيار - طاهري پريسا
فهرست مندرجات
9. مديريت دانش در سازمان هاي پروژه محور
Knowledge Management In Project-Based Companies
ناشر : ارگ
سال نشر : 1390
نویسندگان : پيلانتو پکا - يو کاسکينن کاژ
فهرست مندرجات
  10. مديريت راهبردي دانش در سازمان هاي نظامي(برنامه ريزي و استقرار)
Strategic Knowledge Management in Military Organizations(Planning and Stablishment)
ناشر : دافوس
سال نشر : 1391
نویسندگان : آقامحمدي داود - دهقان نبي اله
فهرست مندرجات
11. مديريت دانش و سيستم هاي تصميم يار
-
ناشر : اتحاد
سال نشر : 1389
نویسندگان : کرمي مهران
فهرست مندرجات
  12. هوش استراتژيک(هوش تجاري، هوش رقابتي و مديريت دانش): چگونه سازمان ها مي توانند فرآيند تصميم گيري خود را بهبود بخشند؟
Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence and Knowledge Management
سال نشر : 1389
نویسندگان : ليبوويتس جي
فهرست مندرجات
۱ ۲ ۳
۱ از ۳

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com