امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : نيروي انساني-مديريت
1. استراتژي سرمايه انساني : رويکردي نوين به ارزش آفريني و کسب و کار
Human Capital Strategy:Improving the Value of Your Most Important Investment
سال نشر : 1389
نویسندگان : هال بردلي
فهرست مندرجات
  2. تعامل نيازسنجي و اثربخشي آموزش در سازمان هاي يادگيرنده
Interaction of Training Needs Analysis & Effectiveness in Learning Organizations
سال نشر : 1386
نویسندگان : سلطاني ايرج
مراجع فارسی (91) - مراجع لاتین(7) - فهرست مندرجات
3. به سازي منابع انساني
-
سال نشر : 1377
نویسندگان : دعايي حبيب اله - مردانه کريم
مراجع فارسی (5) - مراجع لاتین(38) - فهرست مندرجات
  4. چگونگي سنجش و ارزشيابي مديريت منابع انساني
How to measure human resurces management
سال نشر : 1380
نویسندگان : انز جک فيتز
فهرست مندرجات
5. مديريت نيروي کار: انگيزش بهره وري و تسهيم دستاوردها(مدول 14)
-
سال نشر : 1380
نویسندگان : راس روث آن - راس تيموتي
فهرست مندرجات
  6. مديريت منابع انساني در بنگاه هاي اقتصادي:(ازالف...تا...ي): مديريت نوين نيروي انساني جديدترين روش هاي کاربردي نيازها و ضرورت ها
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : اودواشتپ
فهرست مندرجات
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com