امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : ارتباط بين اشخاص
1. بالندگي فردي و سازماني : چگونه مي توانيم در زندگي فردي و سازماني ، پر انرژي ، نو آور و موفق باشيم ؟
-
سال نشر : 1391
نویسندگان : بينش مسعود - مهذب حسينيان مهسا
فهرست مندرجات
  2. دلي به دست آور: از 25 راه
25 Ways to win with People: How to Make Others Feel Like a Million Bucks
ناشر : فرا
سال نشر : 1390
نویسندگان : ماکسول جان سي
فهرست مندرجات
3. تن گفتار براي مديران و سرپرستان: دستيابي به استانداردهاي عالي برقراري ارتباط
Body Language and the First Line Manager
ناشر : سارگل
سال نشر : 1387
نویسندگان : يونيس لاتن
مراجع لاتین(6) - فهرست مندرجات
  4. مباني ارتباطات جمعي
Mass Communication
ناشر : فيروزه
سال نشر : 1388
نویسندگان : دادگران محمد
فهرست مندرجات
5. کي و چگو نه « نه » بگو ييم: « نه » بگو ييد و مهرطلبي را براي هميشه رها کنيد
The Book Of No: 250 Ways To Say It..., 2006
ناشر : پيک بهار
سال نشر : 1387
نویسندگان : سوزان نيومن
فهرست مندرجات
  6. جسارت، خودباوري و اعتماد به نفس
The Assetiveness PocketBook
سال نشر : 1387
نویسندگان : اگرت مکس اي
فهرست مندرجات
7. گاوها شير نمي دهند بايد قطره قطره شيرشان را دوشيد!
Cows Don't Give Milk: it has to be Extracted drop by drop!
ناشر : نخستين
سال نشر : 1387
نویسندگان : بترا پرمود
فهرست مندرجات
  8. نظريه هاي ارتباطات سازماني
-
سال نشر : 1386
نویسندگان : فرهنگي علي اکبر
مراجع فارسی (3) - مراجع لاتین(123) - فهرست مندرجات
9. تکنيک هاي رفتار قاطع در کار و زندگي
The assertiveness pocketbook
سال نشر : 1386
نویسندگان : اگرت مکس اي
فهرست مندرجات
  10. راهکارهاي علمي نفوذ در ديگران
The influencing pockerbook
سال نشر : 1386
نویسندگان : استوري ريچارد
فهرست مندرجات
11. کليد طلايي ارتباطات
-
ناشر : هامون
سال نشر : 1382
نویسندگان : کول کريس
فهرست مندرجات
  12. مهارت هاي اجتماعي در ارتباطات ميان فردي
Social Skills in Interpersonal Communication
ناشر : رشد
سال نشر : 1382
نویسندگان : ساندرز کريستين - ديکسون ديويد - هارجي اون - تاون جوردنز
مراجع لاتین(840) - فهرست مندرجات
۱ ۲
۱ از ۲

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com