امروز، 22 Apr 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۲ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : مهندسي مجدد(مديريت)
1. طرحي نو در مديريت: مهندسي دوباره شرکت ها: منشور انقلاب سازماني
Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution
سال نشر : 1381
نویسندگان : همر مايکل - شامپي جميز
فهرست مندرجات
  2. طرح ريزي دوباره مديريت دستور کار رهبري نوين
Reengineering management: the mandate for new leadership
سال نشر : 1377
نویسندگان : چمپي جيمز
فهرست مندرجات
3. سازمان هاي پويا: آموزش و پژوهش عملي
-
سال نشر : 1379
نویسندگان : بروس ريمون - ويمن شرمن
فهرست مندرجات
  4. مديريت سده بيست و يکم: فراسوي مهندسي دوباره چگونه سازمان هاي فرايند محور کار و زندگي ما را دگرگون مي کنند
BEYOND REENGINEERING how the process-centered organization is chaning our work and lives
سال نشر : 1378
نویسندگان : همر مايکل
فهرست مندرجات
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com