امروز، 16 Dec 2017 - ۱۳۹۶ شنبه ۲۵ آذر   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : ساختار اجتماعي
1. جامعه شناسي سازمان ها و توان سازماني
-
ناشر : دوران
سال نشر : 1382
نویسندگان : -
مراجع فارسی (66) - فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2017   Irannetbook.Com