امروز، 20 May 2018 - ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت   به سایت شبکه کتاب ایران خوش آمدید.
کتاب های مربوط به کلیدواژه : حسابداري مديريت
1. مديريت مالي : مديريت خلق ارزش ( براي مديران اجرايي)
Finance for executies : managing for value creation
سال نشر : 1391
نویسندگان : هاوانيني گابريل - ديالت کلود
فهرست مندرجات
  2. حسابداري مديريت پيشرفته
Advance Managment Accounting
سال نشر : 1388
نویسندگان : سجادي سيد حسين - صوفي هاشم علي
مراجع فارسی (9) - مراجع لاتین(2) - فهرست مندرجات
3. حسابداري مديريت استراتژيک
Cost Management: A Strategic Empasis
سال نشر : 1387
نویسندگان : بلوچر ادوارد - کونگ اچ. چن - دبليو توماس کنث
فهرست مندرجات
  4. نظام هاي کنترل و سنجش عملکرد براي اجراي استراتژي
Control and Measurement Systems for Implementation Strategy
سال نشر : 1385
نویسندگان : سايمونز رابرت
فهرست مندرجات
5. حسابداري مديريت: ارزش آفريني در محيط تجاري پويا
Managerial Accounting, creating value in a amami, business environmont
سال نشر : 1385
نویسندگان : هيلتون رونالد
فهرست مندرجات
  6. حسابداري مديريت(مهندسي مالي)
Managerial Accounting
سال نشر : 1384
نویسندگان : سجادي جعفر
فهرست مندرجات
7. حسابداري براي مديران مياني
-
ناشر : درخشش
سال نشر : 1381
نویسندگان : ترابي نعمان ابوالقاسم
مراجع فارسی (19) - مراجع لاتین(6) - فهرست مندرجات
  8. حسابداري مديريت
Managerial Accounting
سال نشر : 1379
نویسندگان : سيگل - شيم
فهرست مندرجات
9. حسابداري و مديريت مالي براي مديران
Accounting & finance for managers
سال نشر : 1382
نویسندگان : بختياري پرويز
مراجع فارسی (8) - مراجع لاتین(6) - فهرست مندرجات
 
۱
۱ از ۱

صفحه اصلی سایت درباره سایت تماس با ما پیشنهادات و انتقادات

فهرست الفبایی کتاب ها فهرست موضوعی کتاب ها فهرست الفبایی ناشران فهرست الفبایی پدید آورندگان
© 2004 - 2018   Irannetbook.Com